Billigt är inte alltid det bästa

Kvalitet och ansvarsfullt byggande går inte alltid hand i hand med låga priser.

Dagligen läser vi om hus som inte är vad de borde vara, trygga och hälsosamma miljöer att vistas i. Det handlar både om offentligt och privat ägda hus, nybyggen och gamla fastigheter.

Vad är det som händer? Det verkar som om kunskapen att bygga och underhålla håller på att försvinna. Eller handlar det om attityder, om vinstintresset som styr över ett ansvarsfullt kvalitetstänk.

De senaste månaderna har ÖN ofta uppmärksammat problemen med inomhusluften i kommunala fastigheter.

Men problem finns det minsann också på den privata sidan, och det har ÖN lyft upp i ett par artiklar nyligen (3.3.17). Om det handlar om medvetet fusk i bolagen, okunskap eller otur får andra instanser avgöra. Åtminstone en rättsprocess är på gång.

Fuskande byggbolag skor sig på människors drömmar om ett hem. Man räknar utgifter och inkomster, gör upp en budget och tar banklån. Flyttar in och drömmen blir verklighet.

Men pang – så kommer verkligheten emot. I värsta fall med allvarliga konsekvenser för hälsa och ekonomi.

På västra åstranden byggde Itä-Uudenmaan Rakentajat nio tvåvåningshus med totalt 28 bostäder för tre år sedan. Nu har gårdarna sjunkit med 20-30 centimeter. Stenbeläggning rivs upp, trappor lossnar från husen, och marken bara fortsätter att sjunka. Gårdarna kommer att renoveras, men det blir kostnader på hundratusentals euro.

På företagets webbsidor presenteras projekten med fina bilder, också det på västra åstranden. Det här är en firma med gedigen professionalitet sedan 1978, skryter firman själv.

I dag har byggbolaget gått i konkurs, och för husbolagets ägare riskerar drömmen om ett hem invid ån mitt i Borgå att bli en mardröm, åtminstone en komplicerad och dyr affär, som måste lösas på rättslig väg.

I reportaget om byggbolaget Sisco, en byggfirma grundad 2008 och specialiserad på hyres- och ägarbostäder till hyfsat pris, berättar flera personer om sina erfarenheter av bolaget och dess bostäder.

Lägenheter som inte har varit inflyttningsklara i tid, toaletter som inte har fungerat och andra problem som hyresgäster och ägare har fått kämpa med för att få fixade.

Även stadens byggnadsinspektion kommenterar bristerna.

Tidtabellen för byggprojekt är ofta ansträngd, och om man dessutom har en stram kostnadskalkyl kan det ligga nära till hands att ta genvägar i metoder och material. Byggloven som ges kan i och för sig vara strikta och innehålla en rad villkor. Granskningen av att reglerna följs och villkoren uppfylls, att slutresultatet är det bästa, har flyttats från myndigheter till byggherre och entreprenör.

Med en god planering och effektivare övervakning skulle många problem inom byggbranschen kunna undvikas.

Företagets image är avgörande för hur långlivat och framgångsrikt det är. Bland annat Sisco vill putsa upp den skamfilade glansen, och i ett genmäle på sidan 30 i dagens ÖN protesterar företagets vd mot vad man upplever som ensidig och negativ beskrivning i ÖN av bolagets olika byggprojekt.

Det är inte skvaller att publicera kritiska kommentarer kring byggfusk, utan mediernas uppgift är att våga vara obekväma, att avslöja missförhållanden och belysa problem. Oftast händer ingenting, men i bästa fall leder det till nya och bättre arbetsrutiner och byggmetoder.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland