Billiga lådor med frukt och grönt kan stöta på patrull

IDÉFÖRMEDLARE. Bra idéer är till för att snos och återanvändas. Ingå S-markets butikschef Annina Kallinen läste om svenska Ica-kedjans kampanj för att minska på matsvinnet och nu säljer också hennes butik billiga lådor med frukt och grönt. Bild: Lina Enlund

I Ingå slumpar en mataffär bort frukt och grönsaker. Mottagandet har varit gott, men alldeles oproblematiskt är det inte att sälja dessa lådor till kraftigt nedsatt pris.

Ett av de senaste exemplen i kampen mot matsvinn är Ingå S-markets lådor fyllda med fyra till sex kilogram frukt och grönsaker som kostar konsumenten endast två euro.

På butikens Facebook-sida marknadsförs lådförsäljning som ny och nyttig.

– Det handlar om frukt och grönsaker som inte längre är av första klass men ändå riktigt ätbara, säger butikschef Annina Kallinen.

Frukter och grönsaker som säljs inom EU måste fylla vissa normer.

Det betyder bland annat att de ska vara korrekt märkta.

Dessutom finns produktspecifika normer för vissa produkter, bland annat de flesta frukter.

Det var hon som implementerade idén med de så kallade Hävi-lådorna hos ledningen och Varuboden-Oslas branschchef Bengt Vinberg nappade direkt. Idén snodde Annina Kallinen från Ica-kedjan i Sverige.

Målet är att minska matsvinnet i butiken till det minimala, vilket man arbetat målmedvetet för. Redan nu har kedjan som helhet fått ner matsvinnet till omkring 1,4 procent av omsättningen.

GILLAR. Kunden Hedvig Hyvönen tycker Hävi-lådorna är en god idé. Bild: Lina Enlund

Kommer ni att införa lådförsäljning i andra butiker också?

– Vi prövar först en månad i Ingå och ser hur det utfaller och vilken efterfrågan lådorna har, säger Bengt Vinberg.

Intresse finns i Borgå

Regionchef Henri Patovirta basar bland annat för S-marketarna i Borgå och följer intresserat med experimentet i Västnyland.

– Vi talade om det senast i fredags, om hur mycket de har sålt och så. Vi följer med och tar eventuellt efter.

Alldeles problemfritt är det inte att sälja grönsaker och frukt packad på det här viset.

– De tar en risk. Det är frukter från olika länder i lådorna, och i butiken ska det stå på varje lapp varifrån de härstammar.

Vi talade om det senast i fredags, om hur mycket de har sålt och så. Vi följer med och tar eventuellt efter.

Att förse lådorna med den här informationen är alltför arbetsamt, speciellt som en låda säljs bort för bara några euro.

Henri Patovirta hoppas att myndigheterna inte stoppar försäljningen på grund av den bristfälliga märkningen.

– Därför följer vi med hur det går.

Det gör också affären i Ingå, liksom en annan av kedjans affärer som finns i Ekenäs. I Ekenäs har kunderna redan frågat efter lådorna, men Patovirta säger att inga önskemål än så länge framförts i Borgå.

Går till behövande

Henri Patovirta funderar också på om det verkligen är mödan värt att erbjuda omkring tio lådor dagligen, när kunderna uppgår till 4 500. Chansen att komma över en låda är rätt liten. Dessutom har man redan ett fungerande system för att ta till vara de grönsaker och frukter som sorteras ut.

– Sådana frukter och grönsaker som vi inte längre kan sälja, men som fortfarande är ätbara, ger vi till välgörenhet.

OLIKA. Innehållet i var och en av Hävi-lådorna skiljer sig från varandra och varierar också från dag till dag. Bild: Lina Enlund

Mer läsning