Bilen lastas för en bättre framtid

STIPENDIUM. Marie och Tom Allen finansierar motiverade ungdomars yrkesstudier. Bild: Kristoffer Åberg

Marie och Tom Allen har nyligen återvänt från en av sina många resor till Lettlands nordostligaste hörn. Samtidigt börjar förberedelserna för nästa hjälpförsändelse.

Paret Allen grundade hjälporganisationen Friends of Liepnas Internatpamatskola (Vänner av Liepna internat och grundskola) 2013. Liepna är en liten jordbruksby som ligger tolv kilometer från den ryska gränsen. Området är mycket fattigt med stor arbetslöshet, utslagning och problem som alkoholmissbruk. Skolan de riktar sin hjälp till byggdes redan under Sovjettiden, 1957, till en skola för barn från marginaliserade kolchosfamiljer.

Tom Allen berättar att problemen i området uppstod för länge sedan. Han går tillbaka till 1200-talet när tyska korstågsriddare införde kristendomen i landet. Sedan dess har letterna varit underställda en främmande makt i århundraden och samtidigt varit mer eller mindre livegna.

– Man föds fattig, lever fattig och dör fattig. Man ser ingen väg ut ur misären.

Utsiktslösheten går i arv. Tom Allen berättar om en pojke vars farfar gick i skolan på sextiotalet. Han kunde inte bo hemma på grund att sin pappas alkoholmissbruk. Mönstret upprepar sig. Sonsonen kan inte bo hemma för att pappa dricker.

För två år sedan åkte min klass och jag i väg med fullastad buss till Liepna. Vi bodde på internatet i fem dagar. Vistelsen där öppnade elevernas ögon.

Hoppets stjärna

Maries mamma är den person som ledde in Allens i hjälparbetet. Hon stödde det arbete Hoppets stjärna gjorde för utsatta barn i Lettland efter Sovjets fall i början av nittiotalet. Kontakterna med Hoppets stjärna blev bestående och en dag för några år sedan frågade organisationens landschef i Lettland om Allens kunde tänka sig att stödja skolan i Liepna. Svaret blev ja.

Tom Allen fick snabbt i gång hjälpen och har hittills hunnit med sexton resor till Liepna.

– Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalavdelning Uusi Porvoo stöder oss, likaså barnloppiset Natiainen och Akilles. Pascal Marie har hjälpt mig mycket, han har till och med åkt med mig till Liepna. Jag kontaktas också via vår Facebooksida eller per telefon.

Marie Allen är lärare i Lyceiparkens skola och hon har startat insamlingar som skolprojekt.

– För två år sedan åkte min klass och jag i väg med fullastad buss till Liepna. Vi bodde på internatet i fem dagar. Vistelsen där öppnade elevernas ögon. De sade att de aldrig mera ska gnälla på maten eller vara missnöjda om de inte får en viss sak.

En del av de kläder som frivilliga samlade in till de asylsökande i Borgå finns i dag i Liepna. Det kom in så mycket att de frivilliga inte hann sortera allt. Allens blev tillfrågade om de kunde ta emot.

– De sade att det var fråga om några påsar, men de facto var det ett helt berg, säger Marie.

FÖRRÅD. Donationerna mellanlagras i väntan på avfärd. Bild: Kristoffer Åberg

Skolan utbildar och tar om hand

Skolan har hundrafyra elever. Fyrtio av dem åker inte hem till veckosluten på grund av långa avstånd eller på grund av läget i familjen. De allra yngsta barnen som bor på skolan är två år gamla daghemsbarn och de äldsta sjundeklassare. Den gemensamma nämnaren är att föräldrarna inte vill eller kan sköta dem. Det finns till och med gatubarn bland eleverna. Skolan ger undervisning, men måste samtidigt förse barnen med mat, kläder, fritidssysslor och den viktiga kontakten med vuxna och samhället.

Allens stöder också själva skolarbetet.

– Vi har levererat tio begagnade datorer som främst ska användas av lärarna. Borgå bildningssektor har gett oss gamla pulpeter som inte längre behövdes i Hindhår skola. Sibbo har lovat oss pulpeter från Kungsvägens skola när den flyttar till Nickby hjärta i höst, säger Tom Allen.

Stipendium

Utropade sig självständigt från Ryssland 1918 och fick sin frihet erkänd 1920.

Införlivades med Sovjetunionen i juni 1940. Intogs av tyska trupper 1941, men Sovjet återtog Lettland 1944.

Utropade sig självständigt i augusti 1991. Har efter det vänt sig västerut.

Anslöt sig till Nato våren 2004 och blev medlem i EU i maj samma år.

Har drygt två miljoner invånare. Av dem är ungefär en fjärdedel ryssar.

Är ett av Europas fattigaste länder.

Skolan har aldrig renoverats och det betyder till exempel att de sanitära förhållandena är miserabla.

– Men barnen får näringsrik mat. Inte godis eller chips, men ibland en glass och en stor tårta och saft när det är fest. Lärarna gör sitt bästa för att stärka gemenskapen och ställer till med fest regelbundet med program som eleverna står för. Traditioner är viktiga, säger Marie.

Under besöket för två veckor sedan hann Allens uppleva flera fester med stor tårta, först en morsdagsfest på torsdag och en fest för niorna på fredag.

Niornas sista skoldag innan tentamensperioden kallas sista ringningen. Det finns en speciell orsak till att Allens fanns med på den. De stöder några av eleverna med en månatlig summa på 50 euro per elev så att dessa kan skaffa sig en utbildning på andra stadiet. Grundskolan är gratis i Lettland, men efter det kostar skolgången.

– Vår tanke är att ungdomarna med hjälp av stipendiet ska kunna bryta mönstret. Man måste inte vara klassens primus för att få stipendiet. Det viktiga är att man är beredd att jobba. De fyra som vi hittills hjälpt har varit mycket motiverade och den femte verkar också vara det.

Första året gick stipendierna till två flickor som ska utbilda sig till merkonomer. I fjol var det två pojkars tur. Den ena av dem ska bli bilmekaniker och den andra asfaltläggare. Skolan följer med att stipendiet används på rätt sätt.

I sommar

Byn Liepna är lika utsatt som skolan och därför samlar Allens också in kläder för vuxna i alla åldrar. För tillfället laddar Allens upp för nästa försändelse som planeras ske i sommar, senast i augusti.

– Det vi speciellt behöver är tonårskläder och pojkskor i stor storlek.

Den som vill delta i arbetet kan gå in på Friends of Liepnas Internatpamatskola på Facebook, skriva e-post till tom@tomallen.fi eller ringa 040–672 6396.

Mer läsning