Bildningsutskottet fick vink om att fatta rätt beslut – pressades, anser vissa medlemmar

Språkbadet var uppe än en gång i bildningsutskottet. Tre personer har yrkat på rättelse. De gick inte igenom, men utskottet var oenigt och en del av medlemmarna uppfattade att ordförande ville styra beslutsfattandet i förskott. Bild: Kristoffer Åberg

Senaste mötet om språkbadsfrågan i Sibbo väcker reaktioner i bildningsutskottet. Medlemmarna fick mejl som uppfattades av en del som en fingervisning om att fatta rätt beslut.

På sitt senaste möte den 25 mars tog bildningsutskottet ställning till rättelseyrkan gällande det omdiskuterade språkbadet som ska inledas i Sipoonlahti skola i Söderkulla i höst.Tre personer hade i s...