Bildningsnämnden torde säga ja till Borgå teaterskola

UNDERVISAR. Helena Hasselblatt grundade i fjol Porvoon teatterikoulu och torde nu få tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning i teaterkonst. Bild: KaF Media/Arkiv

Helena Hasselblatt som startade en teaterskola för barn och unga i somras har nu ansökt om rätt att ordna grundläggande undervisning i teaterskolan. Bildningsnämnden torde bifalla ansökan på sitt nästa möte.

I somras kallades alla aktörer som erbjuder teaterundervisning för unga i Borgå till ett samarbetsmöte – utom en. Porvoon teatterikoulu, Borgå teaterskola, fattades och orsaken var att den då nygrundade skolan ännu inte beviljats tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning i teaterkonst.

Nu ska den saken rättas till. Bildningsnämnden behandlar teaterskolans ansökan om retroaktivt tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning i teaterkonst från 1 januari 2020 på sitt möte på torsdag. Förslaget är att nämnden godkänner Borgå teaterskolas läroplan för teaterkonst enligt den allmänna lärokursen och beviljar Borgå teaterskola tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning i teaterkonst från 1.1 2020.

Förutom Borgå teaterskola ordnar Medborgarinstitutet, Borgånejdens Ungdomsförbund och Teatteri Soittorasia teaterundervisning i Borgå.

LÄS OCKSÅ Östnylands rapportering från i somras om teaterundervisningen för barn i Borgå.

Mer läsning