Bildningsnämnden gillar inte sparprogrammet

BEVARA SANNÄS SKOLA. Skolorna i öst ska inte dras in anser bildningsnämnden. Bilden togs när Jyväskylän yliopisto dokumenterade den prisade pedagogiken i Sannäs skola för ett drygt år sedan. Bild: Kristoffer Åberg

Med rösterna 9-2 röstade bildningsnämnden i Borgå ner så gott som vartenda sparförslag som bildningssidans tjänstemän har skrapat ihop i programmet för hållbar ekonomi 2020-2026.

Nämnderna i Borgå fick en tilläggsvecka för att grundligt hinna sätta sig in i de sparförslag som stadens tjänstemän har föreslagit för att balansera stadens ekonomi som står och vacklar, dels på grun...