Ska tre förskolor dras in i Lovisa - bildningsnämnden tar ställning

KYRKOBY SKOLA. Enligt de planer som bland annat fullmäktige godkänt ska förskolebarnen i Kyrkoby få sin förskoleundervisning i Forsby från och med hösten 2019. Bild: Kristoffer Åberg

Ordförande för nämnden för fostran och bildning, Jonna Hinttaniemi, blev lika tagen på sängen som föräldrarna i Pernå kyrkoby, Haddom och Teutjärvi, när de på tisdagen fick veta att deras skolor från hösten 2019 inte längre erbjuder förskoleundervisning. Utbildningschefen har ändå informerat beslutsfattarna om planerna redan i höstas.

– Det här är helt och hållet utbildningschefens beslut, nämnden har inte beslutat dra in förskoleundervisningen i de tre byskolorna, säger Jonna Hinttaniemi, som är ordförande för nämnden för fostran...