Bildningens utgiftsram håller

MYCKET PENGAR. Utgiftsramen för bildningsväsendet i Borgå ligger på 116 miljoner euro. Bild: Mostphotos

Bildningsnämnden i Borgå skickar budgetförslaget vidare.

– Bildningens utgiftsbudget kommer att hålla de ramar som vi fick oss tilldelade i våras och det är naturligtvis något som vi tjänstemän gläder oss över, säger bildningsdirektör Hilding Mattsson.

Utgiftsramen ligger på drygt 116 miljoner euro.

När det gäller inkomsterna når bildningen inte upp till ramarna, som är 11,6 miljoner euro.

– Ännu våras räknade alla med regeringens direktiv om att höja dagvårdsavgifterna skulle förverkligas, säger Mattsson. Att regeringen nu gjorde en kovändning och låter bli att höja och dessutom sänker avgifterna för familjer med låga inkomster betyder för småbarnsfostran i Borgå ett inkomstbortfall på över 600 000 euro.

Staden räknar också med att en del stöd och bidrag som staden tidigare har fått genom projektfinansiering nu kommer att minska. Det totala glappet i inkomsterna, jämfört med ramen, kommer att ligga på närmare 800 000 euro.

– Jag utgår från att det här är ett minus som beaktas i budgeten som helhet, säger Mattsson. Det är inte helt skäligt att det enbart drabbar bildningen.

Nämnden tog sig också en titt på investeringsplanerna för framtiden. Planeringspengar för en allmän badstrand vid Maren har nu lagts in på 2022.