Bildningen i Borgå får stora stöd för att utjämna de negativa effekterna av coronavåren

EXTRA STATSSTÖD. Grundskolan, förskolan och småbarnspedagogiken stöds efter coronavårens specialförhållanden. Arkivbild. Bild:

På måndagen offentliggjordes nya stora statsstöd för småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen. Borgå får över en miljon euro, att addera till tidigare statsstöd på över 800 000 euro. De andra östnyländska kommunerna får betydligt lägre statsstöd.

Efter midsommar delade staten ut jämlikhetsstöd till småbarnsfostran, förskola och grundskolor, men rätt så ojämlikt om man jämför de östnyländska kommunerna. Borgå fick över 800 000 euro, Lovisa cirka 320 000 euro, Sibbo 48 000 euro och Lappträsk 25 000 euro.

På måndagen beviljades totalt 84 miljoner euro i statsstöd som ska ersätta kommunernas specialarrangemang på grund av coronavåren och rätta till de missförhållanden som uppstod under den tiden. Över en miljon euro går till Borgå, 900 000 euro till förskola och grundläggande utbildning och 131 000 euro till småbarnspedagogiken.

Lovisa får i den här utdelningen sammanlagt 220 000 euro, Sibbo 324 000 euro och Lappträsk 36 000 euro.

För lönekostnader

I Undervisningsministeriets motiveringar för det första stödet, jämlikhetsstödet, står: Statsunderstödet är avsett för lönekostnaderna för personalen inom småbarnspedagogiken och undervisningen. Syftet med understödet är att främja förändringar i verksamhetskulturen, inkludering, lärande, välbefinnande, jämlikhet, likabehandling och kommunikation samt principen om närtjänster och närskolan...

Måndagens stöd för att utjämna coronaeffekterna är avsett för barnens och elevernas utveckling, inlärning och välmående. Dessutom ska det ge möjlighet att stödja de barn och unga som är mest utsatta, invandrarbarn och dem som är i behov av särskilt stöd.

Utsatta barngrupper i fokus

Bildningsdirektör Sari Gustafsson i Borgå vill i det här skedet inte lova några nyanställningar.

– Många handledare är ändå deltidsanställda och kan nu få en del tilläggstimmar. För lärarna kan det bli fråga om övertidstimmar.

– Det viktiga är att koncentrera stödet till de mest utsatta barngrupperna, att öka på timresursen för dem som måste få hjälp för att komma ifatt efter coronavårens specialförhållanden. Dessutom ska vi satsa på ett mer intensivt samarbete mellan olika personalgrupper, på intern information och på utbildning av personalen.

– Vi ska sätta barnen i första rummet.