Bilder ur vargmors sorgebok

SORGKANTAT. Helsingforsbaserade grafikern och illustratören Tiina Eräpuu ställer ut bilder ur bokprojektet Susiakan surukirjasta på Galleri Colmio. Bild:

Illustratören och grafikern Tiina Eräpuu är aktuell med utställningen Kuvia Susiakan surukirjasta på Galleri Colmio i Borgå.

Det är fråga om en serie utdrag ut hennes bokprojekt Susiakan surukirja, ungefär vargmors sorgebok, som handlar om livets slumpmässighet och hur ingen människa kan vara komplett. Tiina Eräpuu har haft som mål att närma sig svåra upplevelser och synliggöra dem med ord och bild.

Texten tecknar upplevelserna hos en person som går sida vid sida med en cancerpatient. Boken omfattar också patientens upplevelser med dennes egna ord och tankar på hur den sjukes äkta hälft ska reda sig då döden inträffar.

Bokens illustrationer, gjorda genom att kombinera olika metoder av metallgrafik, ger en extra dimension till de temata som avhandlas. Bildtematiken upprepas och förändras en aning i tät samklang med de situationer som beskrivs i själva berättelsen – byggd som en diskussion kring vars och ens rätt till en human palliativ vård och en värdig död.

Utställningen Kuvia Susiakan surukirjasta är en lågmäld helhet med samma agenda som boken: den är tänkt som stöd för personer som just nu befinner sig i motsvarande situation men också för dem som ännu inte har mött temat.

FAKTA

Kuvia Susiakan surukirjasta

Tiina Eräpuus utställning på Galleria Colmio, Ågatan 20, Borgå, öppnar den 5 april.

Det är fråga om en serie utdrag ut hennes bokprojekt Susiakan surukirja.

Galleriet är öppet ons-fre kl. 12–17, lö-sö kl. 12–16.

Utställningen pågår till den 29 april.