Bicca Olin leder Regnbågsankan

Bicca Olin från Borgå valdes till ny ordförande för Regnbågsankan. Här på Pridefetivalen i Helsingfors. Bild: Arkiv / Niclas Lönnqvist

Föreningen Regnbågsankans nya ordförande valdes enhälligt på årsmötet.

Bicca Olin från Borgå valdes enhälligt till ny ordförande för Regnbågsankan under föreningens årsmöte 20.1. Olin vill lyfta fram regional spridning under sitt ordförandemandat. Tidigare ordförande Catariina Salo ställde inte upp för nyval.

– Under mitt år som ordförande har vi haft en engagerad och aktiv styrelse, som tillsammans jobbat för Svenskfinlands hbtiq-community. Diskussionen som föregick årsmötet visar ändå att det ännu finns mycket jobb kvar för att säkerställa allas lika behandling i vårt samhälle, säger Salo i ett pressmeddelande.

Inför sitt år som ordförande vill Bicca Olin jobba för att Regnbågsankan som förening ska vara mer tillgänglig för alla som den berör.

– Vi behöver mera jämlikhet och förståelse för mångfald i samhället. Tillsammans är vi starka, säger Olin.

Mer läsning