Biblioteksböckerna i Lovisa ska räddas

RÄDDNINGSAKTION. De förtroendevalda i Lovisa kulturnämnd diskutera hur en del av de 100.000 böckerna kunde räddas. Från vänster Reeta Rossi, Kalevi Lappalainen, Marjo Vuokko, Sonja Huttunen och Thomas Rosenberg. Bild: Peik Henrichson

De förtroendevalda i Lovisa har samlats kring ett unikt utspel för att rädda det mögelskadade bibliotekets böcker. Men hur det ska ske vet ännu ingen exakt, och därför hoppas man få nya fräscha idéer från stadens invånare.

På onsdagen samlades flera förtroendevalda från kulturnämnden i Lovisa för att öppna en allmän debatt om vad som ska göras med de cirka 100 000 böcker som finns på Lovisa bibliotek, som för närvarande är stängt på grund av inneluftsproblem, förutom tisdagar och lördagar.

Bibliotekspersonalen på huvudbiblioteket vill av hälsoskäl inte längre ha något att göra med böckerna i det gamla societetshuset.

En av de närvarande på mötet var fullmäktigeledamot Nina Björkman-Nystén som också är ordinarie medlem i kulturnämnden.

– Vi har diskuterat biblioteksböckernas öde på flera möten, men nu känner vi oss lite låsta i våra egna perspektiv och behöver input utifrån, säger Björkman-Nystén. Framför allt har vi svårt att komma med nya idéer om vart man eventuellt kunde flytta de böcker som man vill spara.

Större ansvar åt frivilliga?

Det finns flera öppna frågor kring biblioteksböckerna. Vilka böcker ska sparas och var? Kunde de böcker som sparas tas om hand av föreningar eller andra frivilliga krafter? Liknande modeller har tidigare prövats i exempelvis Strömfors där den lokala byföreningen numera driver biblioteket som utvecklats till ett vardagsrum för hela byn. Och ska de böcker som sparas vara sökbara på nätbiblioteket Helle eller något annat system, oavsett om de mögelskadade böckerna rent fysiskt tillåts cirkulera mellan olika biblioteksfilialer?

– Lovisa biblioteks historia visar att frivilliga krafter också tidigare har haft ansvar för bibliotekstjänsterna, säger kulturnämndens ordförande Thomas Rosenberg. När Lovisa folkbibliotek grundades år 1862 drevs verksamheten i flera år av frivilliga krafter, och inte av staden.

De flesta verkar vara överens om att åtminstone den så kallade Lovisasamlingen borde bevaras. I den finns till exempel flera värdefulla verk om Lovisanejdens historia. Enighet råder också om att de gamla årgångarna av Östra Nyland och Loviisan Sanomat ska sparas.

Stor diskussion om böckernas framtid på Hotell Degerby 24 mars kl. 13.

Men vad göra med allt annat? Sonja Huttunen från kulturnämnden anser att man åtminstone kunde överväga att böckerna doneras till litteraturintresserade Lovisabor, eller säljs för en närmast nominell summa till den som är intresserad.

– I så fall skulle ju skattebetalarna i Lovisa få tillbaka det de en gång betalat för, säger Sonja Huttunen. Men även i det fallet borde man ha en procedur som gallrar bort de mest mögelskadade böckerna.

För att kläcka nya idéer hoppas nu kulturnämndens medlemmar att så många litteraturintresserade invånare som möjlig ska kunna delta i bokcaféet på Hotell Degerby lördagen den 24 mars. Nu efterlyses både visioner om de stora linjerna, och rent praktiska förslag om olika förvaringsplatser för böckerna.

Mer läsning