Bibliotekets framtid väckte diskussion

MÖGEL. Framtiden för Lovisa stadsbibliotek är nu på agendan. Bild: Arkiv/Max Nyberg

Frågan kring ombyggnad eller nybygge intresserade mest när beslutsfattarna diskuterade Lovisa stadsbibliotek.

Det blev en livlig diskussion om huvudbiblioteket när Lovisa stad bjöd de förtroendevalda på en infokväll om byggnadens framtid, uppger man i ett pressmeddelande från Lovisa stad.

På plats i det finskspråkiga skolcentret var förutom ett tjugotal beslutsfattare även stadens representanter, arkitekt Pekka Saatsi som gjort en saneringsplan för biblioteket och Tuula Putus, professor i arbetshälsa och miljömedicin vid Åbo universitet.

Nytt eller renovera

Framför allt valet mellan en ombyggnad av det nuvarande huset och en nybyggnad intresserade beslutsfattarna.

– Huvudbiblioteket är en skyddad byggnad som måste renoveras i alla händelser, påminde arkitekt Pekka Saatsi.

Han talar om ett projekt värt cirka två miljoner oberoende av om huset används som bibliotek eller något annat. Enligt Saatsi är det ändå möjligt att renovera byggnaden så att den är trygg för människor, förutsatt att jobbet görs tillräckligt grundligt.

Renoveringskostnaderna är ungefär tusen euro per kvadratmeter. Ett helt nytt hus skulle enligt lokalchef Antti Kinnunen kosta cirka tre gånger så mycket. Staden har inte i det här skedet undersökt noggrannare pris, storlek eller placering av ett nybygge.

Kinnunen funderade över alternativet att bygga nytt med framtidens bibliotek i åtanke.

– Personalen måste kunna lita på att lokalerna de jobbar i är trygga, och jag vet inte om det lyckas genom att reparera det nuvarande biblioteket.

Bibliotekschef Danielle Backström höll med deltagarna i diskussionen att biblioteket är en vacker byggnad.

– Men för ett bibliotek är byggnaden alltför mycket som en labyrint och det finns till exempel inga platser där man kan sitta och arbeta, vilket våra kunder frågar efter.

Annat ställe

I flera anföranden talades om behovet av evakueringslokaler. Flera medlemmar i personalen har fått hälsoproblem av den dåliga inneluften i huvudbiblioteket.

Ett alternativ är baracker. Lovisa stad har med bibliotekets personal i spetsen undersökt även andra förslag. Alternativ är till exempel delar av Nordeas lokaler, Lponets gamla lokaler, före detta Valintatalo i Märlax samt Hamnhuset i Valkom. Hambergska hemmet som snart blir tomt är i för dåligt skick. Ett av förslagen under kvällens möte var polishusets övre våning.

Enligt Antti Kinnunen är det inte lätt att hitta lämpliga lokaler.

Beslutsfattarna och allmänheten kan komma med förslag om lokaler till bildningsdirektör Thomas Grönholm eller bibliotekschef Danielle Backström.

Huvudbibliotekets framtid kommer upp till behandling under höstens budgetbehandling, först i stadsstyrelsen den 16–17 oktober och sedan i stadsfullmäktige den 8 november.