Biblioteket är en plats för alla

LÄS. Catharina Latvala uppmanar alla att läsa mycket. De flesta bokälskare väljer ännu traditionella böcker även om e-boken i dag är en del av utbudet. Bild: Amanda Stjernberg

Den klassiska bilden av ett bibliotek är oftast en plats där man lånar böcker - men egentligen är det mycket mer. En plats att umgås på, en plats där du kan träffa nya bekantskaper, beundra konstutställningar och gå på olika evenemang. Dessutom sker det förbättringar hela tiden.

Catharina Latvala, som har jobbat på Borgå stadsbibliotek i drygt 20 år, har upplevt en hel del av dessa förändringar under sin tid som bibliotekarie. Då hon började jobba fanns biblioteket på en helt annan plats – i den gamla kommungården.

– Den största, och bästa förändringen måste nog vara då vi invigde det nuvarande bibliotekshuset år 2000, konstaterar hon.

Latvala berättar även att övergången från det gamla systemet, då man till exempel skrev upp alla lån för hand, till det nya datasystemet, var en märkbar förändring då allt blev mycket smidigare.

Kundens bästa

Då nya principer och lagar träder i kraft, är det i första hand förändringar som gynnar kunderna. Exempelvis bibliotekslagen från årsskiftet 2017 innebar att bibliotek skulle bli "en plats för diskussion", som Latvala beskriver det. I och med den nya lagen har Borgå stadsbibliotek satsat på att bjuda in flera föreläsare och ordna konserter – allt öppet för allmänheten.

– En av de mest kända personer som varit här är filmregissören Klaus Härö, då var biblioteket smockfullt med människor, säger hon nöjt.

En klar fördel för de som lånar böcker kommer inom kort vara att Borgå stadsbibliotek börjar samarbeta med biblioteken i elva andra kommuner i västra och östra Nyland. Dessa bildar sedan ett gemensamt biblioteksnätverk – Helle. Det ger både ekonomiska fördelar och gör utlåningen smidigare.

– Om en bok finns till exempel i Hangö, får du den enkelt till ditt lokalbibliotek genom att meddela oss, säger Latvala.

Från pappersböcker till e-böcker

Trots att e-böcker, böcker i digital form, lanserades för en tid sedan, säger ändå Catharina Latvala att pappersböcker är det som lånas ut överlägset mest. Det beror dels på att urvalet är mer begränsat digitalt, dels på att de flesta fortfarande föredrar att själv kunna bläddra i en bok – det är en alldeles speciell känsla.

– Dessutom vill de som läser mycket definitivt välja ur en stor samling böcker, då är pappersböcker det bästa alternativet ännu i dag, påpekar Latvala.

Som avslut vill hon uppmana alla ungdomar att läsa mycket, speciellt under jullovet då man har en hel del extra tid.

– Läsning behövs alltid i vardagen, och det enda sättet förmågan utvecklas är genom att läsa, konstaterar hon.