Omaolo-tjänsten tas i bruk i Lovisa och Lappträsk

Det elektroniska symtombedömningsprogrammet Omaolo är tillgänglig från och med slutet av april.

Omaolo-symptombedömning är tillgänglig för invånarna i Lovisa och Lappträsk från och med slutet av april. Bildsättningsbild.
04.05.2023 13:27
Omaolo-tjänsten som nu tas i bruk i Lovisa och Lappträsk gör det möjligt att sköta välfärds- och hälsovårdsärenden på nätet. Tjänsten kan användas för att bedöma hälsa, välbefinnande och sjukdomssymptom. Omaolos symptombedömning avgör om symptomen kräver professionell behandling eller om egenvård är tillräcklig.
Omaolo-symptombedömning är tillgänglig för invånarna i Lovisa och Lappträsk från och med slutet av april i år. Omaolo ersätter hälsovårdens Klinik-tjänst som tar slut i maj 2023 i Lovisa och Lappträsk.
Omolos symptombedömningar har redan tagits i bruk i Sibbo, Borgå och Askola år 2021 och kommer att utvidgas till Lovisa, Lappträsk, Mörskom och Pukkila under våren 2023. På så sätt kommer Omaolo-tjänsterna att vara tillgängliga i hela Östra Nylands välfärdsområde.
Omaolo fungerar på finska, svenska och engelska. Omaolo-tjänsten finns på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats för de digitala tjänsterna eller på adressen www.omaolo.fi.

ANDRA LÄSER