Bicca Olin vill leda FSS

Bicca Olin, 18, vill bli förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS. Olin är från Borgå.

Bicca Olin.
Olin blev utexaminerad från Prakticum som medieassistent hösten 2016. Hon har även avlagt dubbelexamen vid Helsinge Gymnasium. Bicca har fungerat som förbundets vice ordförande de senaste två verksamhetsåren, och var styrelsemedlem ett år innan det.
Hon vill jobba för att öka jämlikheten i skolorna, minska gapen mellan skolstadierna och ge unga en reell möjlighet att påverka utbildningspolitiska frågor.
– Det är ingen poäng med att ordna diskussionstillfällen där man “lyssnar” på unga, om det inte leder någonstans. En expert på skolgång är en som går i skolan, säger hon i ett pressmeddelande.
Den 51 Elevriksdagen, FSS årsmöte, ordnas i år i Esbo den 21-23.4. Vid sidan om ordförandeval kommer Elevriksdagen även att behandla ett nytt politiskt program, verksamhetsberättelse och välja en ny styrelse.

FSS

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Intresseorgan för svenskspråkiga elever och studerande.
Är partipolitiskt och religiöst obundet.
Bevakar skolungdomens rättigheter både i skolvärlden och i samhället.
ANDRA LÄSER