Färre arbetslösa i östra Nyland

De senaste sysselsättningssiffrorna visar på en litet ljusare trend. I Sibbo var bara 6,7 procent av den arbetsföra befolkningen arbetslös i slutet av mars. Lappträsk har de sämsta siffrorna med 11,2 procent arbetslösa.

Det har varit lättast för service- och försäljningspersonal att hitta jobb den här våren.
Stina Jäderholm
02.05.2022 13:56
I Borgå var 9,7 procent, eller 2 392 personer, utan arbete eller permitterade i slutet av mars. Det är en förbättring jämfört med slutet av februari då ungefär 150 fler Borgåbor var arbetslösa. I mars fanns det 929 lediga arbetsplatser i Borgå.
Sibbo har, som vanligt, de bästa sysselsättningssiffrorna. I mars var 6,7 procent av den arbetsföra befolkningen, 767 personer, arbetslösa och av dem var 68 permitterade. Samtidigt fanns det 194 lediga jobb i Sibbo.
I Lovisa hade 20 fler invånare fått jobb i mars jämfört med månaden innan. Arbetslöshetsprocenten var 10,9. Det betyder 736 arbetslösa, permitterade var 180 . Det fanns 253 lediga arbetsplatser i Lovisa.
Lappträsk kämpar med områdets sämsta sysselsättningsläge, med 11,2 procent arbetslösa i slutet av mars. Av de 131 personer som var utan jobb var 14 permitterade. Det fanns 32 lediga jobb.
Jämfört med läget för ett år sedan, mars 2021, är det nu mycket bättre. Då låg både arbetslösheten och speciellt permitteringarna på en helt annan nivå, på grund av coronapandemin.
Service-­ och försäljningspersonal är den grupp som har haft lättast att hitta nytt jobb den här våren.
Antalet långtidsarbetslösa har minskat en aning i Nyland.

ANDRA LÄSER