Barnmorskeinstitutet sätter lapp på luckan

Barnmorskeinstitutet i Helsingfors stänger senast inom ett halvt år. Orsaken är dålig inomhusluft som gör personalen sjuk. Enligt planerna flyttar förlossningarna till Kvinnokliniken och till Jorvs sjukhus.

Under det närmaste halvåret läggs verksamheten vid Barnmorskeinstitutet ner på grund av mögelskador.
Patrik Harald, Andrea Borenius
27.04.2017 07:29 UPPDATERAD 28.04.2017 13:38
Barnmorskeinstitutet har under årens lopp drabbats av vattenskador. Det har varit känt att inomhusluften varit dålig, men man har försökt lösa problemet med enskilda reparationer här och där. En undersökning avslöjar nu att läget är betydligt värre än man har trott. Konsultföretaget Sweco, som utfört undersökningen, har bland annat påträffat strålsvamp och mikrober i mellanbjälklag i stora delar av byggnaden.
Den dåliga luften har lett till att personalen under de senaste åren drabbats av hälsoproblem i oroväckande omfattning. Enligt ansvariga arbetsplatsläkaren Päivi Nurmio har symtomen varit bland annat luftrörsproblem, irriterade ögon, trötthet, huvudvärk och muskelvärk. På vissa avdelningar har hälften av personalen kontaktat arbetsplatshälsovården.
– Ovanligt många har diagnostiserats för astma. De anställda har av allt att döma utsatts för mikroberna som kan ha orsakat betydande hälsoskador. Speciellt astma är en kronisk sjukdom, säger Nurmio.
Arbetsplatshälsovården rekommenderar att Barnmorskeinstitutets A-del töms omedelbart, dock senast inom sex månader, så att problemen kan åtgärdas och personalen slipper riskera sin hälsa och säkerhet.
Det är just A-flygeln som är värst drabbad. Den inrymmer moderskapspolikliniken och barnsängsavdelningen där mammorna återhämtar sig efter förlossningen. Det är främst här personalen har visat sjukdomssymptom. I byggnadens B-flygel är skadorna inte lika utbredda. Här finns bland annat förlossningssalar, röntgen psykiatri och olika stödfunktioner.
Det är enbart personalen som drabbats av sjukdomar. Klienternas hälsa har inte i något skede varit hotad, säger Seppo Heinonen, verksamhetschef för kvinnosjukdomar och förlossningar vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
– Den tid de exponerats för luftproblemen har varit så kort att det inte har någon effekt. Vi har inte heller några statistiska indikationer på att klienter skulle ha drabbats, säger han.
För personalens del beklagar Heinonen att det dröjt så länge innan situationens allvar klarnade.
– Vi har levt i den tron att vi kan hantera situationen genom att åtgärda enskilda angripna platser. Så var det inte.
Exakt vad som händer nu är inte fastslaget, men enligt Heinonen följer man arbetsplatshälsovårdens rekommendationer och tömmer byggnaden senast inom ett halvt år, etappvis så att man börjar med de värst drabbade delarna. På fredag hålls ett möte med personalen som deltar i planerna.
Heinonen säger att det har funnits väldigt lite tid att planera fortsättningen och att många bitar fortfarande är öppna. Den största biten är att omplacera förlossningarna. Den preliminära planen är att de flyttas till Kvinnokliniken och till Jorvs sjukhus i Esbo. Borgå BB stängde vid årsskiftet. I Ekenäs lades motsvarande verksamhet ned redan 2010.
Varje år har ungefär 5500 barn fötts på landets största förlossningssjukhus.
HNS har hyrt Barnmorskeinstitutet av Helsingfors stad, som äger byggnaden.