Ett nytt bostadsområde planeras på Sjötullsområdet i Borgå

Ett nytt energieffektivt och koldioxidneutralt bostadsområde planeras i planområdet för Ånäsplanen och Ånäshallen nära centrumområdet söder om empirestaden.

På planområdet finns till exempel Ånäshallen.
13.12.2022 13:01 UPPDATERAD 13.12.2022 13:02
Stadsplaneringen i Borgå stad har under 2022 bearbetat en ny detaljplan för Sjötullsområdet. Detaljplaneutkastet för området är framlagt till den 20 januari.
Två olika alternativ har beretts: Ett med tätare byggande för cirka 350 invånare och ett alternativ med glesare byggande för cirka 250 invånare.
– I planlösningen med glesare byggande planeras sammanbundna stadsvillor vid Sjötullsgatan i planområdets nordligaste kvarter. I västra delen av samma tomt planeras också ett lamellhus av varierande höjd. I en tätare planlösning skulle det norra kvarteret inte bestå av sammanbundna stadsvillor utan av punkthus. I båda alternativen finns en lummig kvartersgård mitt bland byggnaderna, säger planläggningsarkitekt Emilia Saatsi i ett pressmeddelande.
Genom planändringen blir det också möjligt att bygga ett nytt daghem vid Pellingevägen. Enligt planerna kommer det också en ny bollplan som ersätter de nuvarande idrottsplanerna. Bollplanen placeras på samma plats som Ånäshallen, som ska rivas.
Planutkasten presenteras för alla intresserade vid ett öppet informationsmöte på onsdag den 14 december klockan 18 Lyceiparkens skolas matsal.

ANDRA LÄSER