Betraktelser om hälsa och om livets mening

Ärkebiskop emeritus John Vikström, känd som omtyckt kyrklig ledare och samhällspåverkare, har utkommit med en liten bok med titeln Hemma i livet om tankar krig hälsa, sjukdom och livets mening.

John Vikström (f. 1931) utnämndes till biskop i Borgå stift 1970. Mellan 1982 och 1998 verkade han som ärkebiskop. Under sin karriär blev han inte sällan tvungen att kämpa mot de mera konservativa kretsarna inom kyrkan.

Vikström har utkommit med ett flertal böcker, bland annat Att leva är att dö: Ett samtal om tillvarons mening tillsammans med Jörn Donner 2002 och Där ärlighet och sanning är: Att tro och tänka idag 2003.

Den föreliggande boken Hemma i livet med undertiteln "Tankar om livsmening och hälsa" hör utan tvivel till kategorin uppbyggelselitteratur. De talrika illustrationerna med vackra naturfotografier i färg förstärker känslan av värme, medmänsklighet och en positiv, andligt präglad livssyn överlag.

Bredare perspektiv

Som John Vikström konstaterar är hans avsikt att dela med sig av sina tankar om hälsa och då hälsa i ett mycket vidsträckt perspektiv. Framför allt tänker han på hur vi "möter, tolkar och bearbetar det som kommer emot oss i livet, både det lätta och svåra, hur vi klarar olika utmaningar som vi får".

Var och en av oss möter ju livets utmaningar utifrån olika utgångspunkter, med varierande vägkost och intryck. Olika livsåskådningar ger oss helt enkelt varierande livsperspektiv. Gemensamt för oss alla är i alla fall de existentiella frågorna. Ser vi någon mening med vårt liv, inte bara mitt i vardagens gråhet utan i livet som helhet? frågar sig författaren.

Barmhärtigare hälsosyn

Vikström sätter fingret på en ömmande punkt när han konstaterar att hälsa i dag ofta leder till stress. Vi ska äta sunt och rätt, motionera och bedöma oss strängt med täta besök på badrumsvågen. När det mesta i livet börjar kretsa kring hälsan är vi ändå inne på fel spår, vi har gjort hälsan till en husgud, som "binder utan att befria", menar författaren.

John Vikström pläderar i stället för ett mera barmhärtigt hälsobegrepp, det får värka litet här och var och vi har rätt att slarva litet med både mat och konditionsträning. Ett mera adekvat hälsobegrepp är därför att förhålla oss till livets omständigheter på ett någorlunda friskt sätt, det realistiska och måttfulla skyddar och håller oss i balans.

Vikström påpekar också hur världshälsoorganisationen till sitt 50-årsjubileum 1998 såg sig föranlåten att omdefiniera sitt hälsobegrepp till att inkludera orden "dynamisk och andlig" så att hälsa också inbegrep den andliga dimensionen som har att göra med vårt inre liv, våra etiska värderingar och vårt behov av mål och mening.

Försoning och framtidstro

Försoning är nyckelbegreppet för hälsa i ett bredare perspektiv enligt John Vikström: det kan innebära att man försonas med sig själv, med sin sociala omgivning, med naturen och i synnerhet med Gud. För en kristen får en sjukdom aldrig ses som ett straff, om det har Jesus uttryckt sig mycket entydigt.

Viktigt i sammanhanget är att inte göra vårt gudsförhållande till en hälsosak, menar John Vikström, det är ju inte för hälsans skull vi söker efter en Gud utan vår gudslängtan ligger på ett djupare plan.

Att hitta en mening med livet är bland annat att ha en framtidstro. John Vikström lyfter här fram fångar i koncentrationsläger, som under extrema förhållanden lyckades bevara tron på en framtid genom att med trons hjälp se små strimmor av mening mitt i all dårskap.

Fortsatt sökande

Också i dag, mitt allt överflöd, söker många av oss efter en mening med livet. Vi vill se att vi har en plats, en uppgift, en meningsfull tillhörighet och att vi får förverkliga våra förutsättningar och mål, att vi med bokens titel är "hemma i livet".

Att det finns olika mål och olika meningar om livet, som förändras med ålder, krämpor, avtagande engagemang, et cetera har inte undgått författaren. Vikström är övertygad om att det lönar sig att söka mening och mål i olika former av samhörighet och gemenskap där man lever med och för varandra. Också en osynlig gemenskap utan fysisk kontakt med släkt och gamla vänner kan bidra med samhörighet, värme, trygghet och mening.

I slutet av boken drar sig John Vikström till minnes skolbesöken under biskopsvisitationerna. Ofta frågade eleverna just om livets mening.

För en andens man med stor livserfarenhet var John Vikströms svar att hålla upp biskopskorset framför eleverna och konstatera att linjen uppåt och linjen utåt har det kristna svaret på frågan. "Den djupaste meningen med våra liv är att vi skall leva i fred och tillit och i gemenskap med Gud, med våra medmänniskor och med allt liv på denna planet – att älska Gud över allting och vår nästa som oss själva".

FAKTA

Hemma i livet

Författare: John Vikström.

Utgiven våren 2018 på Fontana Media, 48 sidor.