Besvär mot räddningsdirektörskrav

SPRÅKKRAV. Det är stadsstyrelsen i Borgå som har slagit fast språkkraven för den nya räddningsdirektören. Bild: Kristoffer Åberg

De språkkrav som ställdes på de sökande till räddningsdirektör har slagits fast av stadsstyrelsen, alldeles som språkstadgan kräver, hävdar man i Borgå.

Stadsstyrelsen möts den här veckan två gånger, på måndagen och på onsdag, den senare gången i Helsingfors där man ska bekanta sig med huvudstadens strategiarbete.

Under onsdagsmötet får styrelsen bland annat ge stadens utlåtande till förvaltningsdomstolen med anledning av ett kommunalbesvär över fullmäktiges val av räddningsdirektör.

Kenneth Björkman har anfört besvär där han hävdar att stadens språkstadga inte har beaktats i valet.

I stadens förslag till svar sägs att enligt Borgå stads förvaltningsstadga är det den myndighet som väljer stadens tjänsteman som definierar språkkravet, i det här fallet stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen har krävt att de som kan väljas till räddningsdirektör ska ha goda muntlig kunskaper i båda inhemska språken och dessutom goda skriftlig kunskaper i det ena inhemska språket.

Staden anser att Björkmans besvär bör avslås. ÖN