Beslutsprocessen kring språkbadet i Söderkulla är uppe i förvaltningsdomstolen

Språkbadets läsår inleddes på tisdagen (10.8). Bild: Kristoffer Åberg

Flera invånare i Sibbo har lämnat in besvär om beslutsprocessen kring språkbadet i Söderkulla, och nu behandlas ärendet i förvaltningsdomstolen.

Ärendet med beslutprocessen kring språkbadet är ännu uppe i förvaltningsdomstolen.– Tyvärr vet vi inte när vi kan vänta ett beslut, allt vi vet är att i maj-juni lämnade kommunstyrelsen in sitt utlåta...