Beslutet: Gymmen är stängda i ytterligare två veckor

Gymmen måste hålla stängt ännu i ett par veckor. Bild: Arkiv/Nina Ahtola

Gymmen måste hålla stängt till slutet av april, restaurangerna verkar öppna delvis i slutet på veckan. Samtidigt går landet vidare mot att öppna upp allt mer. Hur allt övervakas är inte alltid helt logiskt.

Regeringen har stakat ut en så kallad exitstrategi för coronabegräsningarna. Det innebär att samhället sakteligen öppnar upp igen, förutsatt att epidemin hålls under kontroll.

Trots det kommer nya besked om stängningar, nu för gym (se faktaruta). Ursprungligen var det tänkt att gym och motsvarande lokaler måste hålla stängt i två veckor, något som hade slutat gälla i slutet av den här veckan. På fredagseftermiddagen meddelade ändå Regionförvaltningsverket (Avi) att man förlänger med ytterligare två veckor, till den 28 april.

Fått kritik

Redan det tidigare beslutet stötte på hård kritik från företagarna, inte minst på grund av bristande kommunikation och oklara besked. Dessutom har kommuner och städer rätt att fatta sina egna beslut om saken, vilket innebär ytterligare förvirring.

– Syftet med stängningsbeslutet är att minska närkontakterna och verksamhet som med tanke på virusspridningen har hög risk, och det är inte meningen att man ska hitta sätt att kringgå restriktionerna. Vi kräver nu ansvar från både aktörer och privatpersoner. Närkontakter måste fortfarande undvikas till varje pris för att smittsiffrorna ska fortsätta att minska och vi ska kunna lätta på restriktionerna, säger regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen i pressmeddelandet.

Avi kan fatta beslutet om incidensen överstiger 50 fall per 100 000 personer över två veckor, om det i området konstateras sjukdomskluster som är svåra att spåra och om det finns risk för att sjukvården i området överbelastas. Beslutet kan gälla högst två veckor åt gången.

Kommunerna övervakar att reglerna följs i samarbete med Avi.

På restaurangsidan verkar man ändå öppna upp, där begränsningarna gäller till den 18 april som det ser ut i dagsläget. Situationen har att göra med regeringens så kallade exitstrategi, alltså hur man börjar öppna upp samhället. Enligt nuvarande uppgifter ska restaurangerna öppna med begränsningar i öppettider och antalet kundplatser.

Enligt den nuvarande planen öppnas samhället sakteligen upp under våren och sommaren. April innebär – förhoppningsvis – bättre läge för restauranger, och dessutom mera närundervisning i skolor. I maj blir det möjligt med barns och unga hobbyer utomhus och att bibliotek och privata byggnader öppnas för besökare. I juni höjs publikgränsen för sammankomster från de nuvarande sex personerna, medan juli innebär att publikgränsen hävs. I augusti ska arbetsresor till länder utanför EU eventuellt tillåtas.

Olika ansvar

Tiina Tiainen, servicechef för Miljöhälsovårdstillsynen i Borgå som ansvarar för övervakningen, påpekar att situationen är minst sagt virrig. Till exempel granskar Tiainens instans hygienfrågor vid restauranger, men inte smittfrågor – Avi granskar smittfrågor och polisen övervakar att stängningsbeslutet faktisk följs. Däremot har man ansvaret för gym och motsvarande lokaler som samlar kunder, där den sistnämnda gruppen är något man tittat närmare på i form av övernattningsställen.

– Med servicestoppet i Sköldvik har vi granskat övernattningsställen, vi har gjort omkring 30 granskningar på smittskyddsläkarens inrådan. Vi har granskat bland annat planerna för att motverka smittspridning. Meningen är att också göra besök, säger Tiainen.

Eventuella granskningar vid gym och motsvarande lokaler kommer efter endera från tips allmänheten eller om smittskyddsläkaren också där anser att det finns behov. Ännu har man inte fått höra om motsvarande fall som i Helsingfors, där ett gym höll öppet som normalt med ett stort antal besökare.

– Meningen är att titta närmare på några gym, de får ju inte ha öppet nu. Vi har redan kollat några gym och fortsätter denna vecka

Inomhuslokaler för lagsport, gruppträning, kontaktsporter.

Allmänna bastur och simhallar, friluftsbad.

Dansställen och lokaler för körsång, amatörteater.

Nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers inomhuslokaler.

inomhuslekparker och inomhuslekplatser

Allmänna utrymmen i köpcentra, "med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler".