Beslut om det nya bildningscentret ska grundas på förnuft

FÅR INTE PLATS. Enligt skribenten kan det framtida bildningscentret inte byggas på den nuvarande skoltomten i Sannäs eftersom den är för liten. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Den stora tomten alldeles i närheten av det område Borgå stad nu äger och planlägger i Illby står som färdigt för ett bildningscenter.

Länge har bildningsnämnden utrett ärendet kring ett nytt bildningscenter öster om Borgå. Varför? Samtidigt läser vi bland annat om renovering av Kvarnbackens skola för 5 miljoner euro och problem med inomhusluften i den finska Albert Edelfelt skolan. Kostnader för det nya Jokilaakso-bildningscentret i Kerko står på cirka 4 miljoner euro, kommer budgeten att hålla streck?

Det verkar som beslut för det östra bildningscentret nu mera övergått till språkpolitiskt gräl och lobbningar där svenska upptagningsområdet med skolan i Sannäs by arbetar mot det finska upptagningsområdet i Illby. I lobbningen lägger man åt sidan de viktiga ekonomiska, strategiska och politiska beslut Borgå stad redan gjort för länge sedan. Byastrukturprogrammet med Illby som en serviceby samt pågående planläggning beaktas inte i prognoserna för framtida tillväxt och man är villiga att förbise de ekonomiska konsekvenserna, "bara skolan byggs i min by". Därtill har nu, mitt i allt, Sannäs med alla små grannbyar expanderat till att vara en och samma by, enligt förespråkarna. Man talar om tillväxt här och där över vidsträckta glesbebyggda områden för att ge en bra bild för ett bygge av ett bildningscenter i en liten, liten by.

Byastrukturprogrammets mål var ju ursprungligen det att satsa på tätbebyggda tillväxtbyar med täta byacentrum för att få ner kostnaderna för till exempel skolskjutsar och andra tjänster staden är tvungen att erbjuda. Man ville undgå att göra sig själv en björntjänst, göra hållbara beslut som håller tätt långt in i framtiden. Därtill ville man satsa på byar där det redan finns ett stort antal invånare, tätbebyggda Illby med mer än dubbelt mera invånare i kärncentrum än Sannäs. Man beaktade också tjänster på området och trafikförbindelser, Illby invid Lovisavägen med trafikförbindelser mot städerna i öst samt väst samt det faktum att planläggningen, som ett strategiskt och ekonomiskt beslut, bör ske i servicebyarna.

Borgå stad äger inte mark i Sannäs och ett nytt bildningscenter kan inte byggas på den nuvarande platsen där skolan står, tomten är för liten. Den kan inte heller byggas i grannskapet och kombinera bägge två. Området invid skolan klassas som en zon för översvämningar, skall vi ha fuktskador för miljoner i framtiden eller skall staden köpa upp andra områden och betala skjortan nu när det redan är knappt på pengar? Det är brist på pengar på grund av investeringar och reparationer i redan mögelskadade fastigheter och skolor, ta den nyrenoverade Kvarnbackens skola som ett exempel. Området vid Sannäs har ingen lätt-trafikled, dessutom är vägar i närheten klassade som farliga för barn, största delen av barnen skall skjutsas till skolan med taxi eller buss, i motsats till Illby där största delen nu går eller cyklar till skolan.

Den stora tomten alldeles i närheten av det område Borgå stad nu äger och planlägger i Illby står som färdigt för ett bildningscenter. Placeringen skulle ge betydande sparåtgärder för Borgå stads del, de nuvarande skolorna i Illby och Sannäs kunde fortsätta som tidigare innan bygget är klart, inga elever behöver flyttas undan ett nytt skolbygge, inga tillfälliga baracker eller skolbyggnader byggas eller hyras in för skoleleverna, förseningar i nybygget skulle inte bekosta staden några extra kostnader för hyrning av tillfälliga utrymmen, inga stora och dyra tomter behövs införskaffas, färdig kommunalteknik finns redan invid tomten samt ett tvåspråkigt tak ger synapser i det redan starkt tvåspråkiga Illby. Dessutom finns ett stort idrottsplan på samma tomt och lätt-trafikled alldeles i närheten. Hur många miljoner skulle skattebetalarna vara tvungna att betala för en ny lätt-trafikled i Sannäs? Sist men inte minst skulle den pågående planläggningen och försäljning av tomter för Borgå stads del alldeles säkert bringa extra pengar i kassan. Varför göra frågan språkpolitisk svår och dumdristigt bortse från det ekonomiska?

Hoppas att beslutsfattarna inser nu att beslut bör göras på samma grunder som i servicebyn Kerko och bildningscentret i norr. Beslut som gjordes i Ebbo och de andra servicebyarna för Borgå stad. Ta inte ett steg tillbaka utan gör beslut som baserar sig på ekonomi, förnuft och hållbara strategiska mål. Det är ju sist och slutligen du och jag, i form av skattebetalare, som betalar för de beslut staden gör.

Peter Boije Illby

Mer läsning