Beslut om Borgå skolnät behövs

Diskussionen, besluten och åtgärderna kring skolorna har inte varit konsekventa.

Under de senaste tio åren har man i Borgå gjort i alla fall sju olika utredningar om skolnätet. Utredningsarbetet fortsätter då den senaste utredningen inte ledde till beslut. Då var det förståeligt eftersom viktiga kalkyler fattades och skolor på ett obegripligt sätt ställdes emot varandra. Enligt den utredningen kunde inte en hållbar helhet byggas. Det var meningen att den nya, grundligare utredningen skulle bli klar till mars i år – men så blir inte fallet. Nämnden gav tjänstemännen tilläggstid. Nu ser det ut som att den första delen av det massiva utredningspaketet skulle bli klart i maj.

I offentligheten har det också diskuterats om att alla de viktigaste skolbesluten redan skulle vara gjorda. Det håller inte jag med om. Många lärare, elever och deras familjer har väntat i fler år på att få beslut (som håller) om deras skolas framtid. Ett av de senaste exemplen är skolan i Tolkis. Barnen har gått skola i baracker sedan 2013. Nu fem år senare ser det ut som skolbygget äntligen börjar, om allt på måndagen går som det borde i stadsstyrelsen och senare i stadsfullmäktige.

Många beslut om det svenska skolnätet gjordes 2013 och största delen av dem har genomförts enligt plan. År 2013 fattades beslut att Lyceiparkens skola och Sannäs skola ska renoveras. Lypa renoverades, men Sannäs, som verkat delvis i en begagnad paviljong sedan 2010, glömdes bort. Sedan föreslog skolnätsutredningen 2016 att Sannäs skola skulle läggas ner. En av orsakerna var behovet av renovering. Samma gällde fler andra skolor. Det är allt skäl att uppmärksamma att inga investeringar har gjorts i Sannäs skola under de senaste tio åren. Det skulle vara sakligt att nu utgå från beslutet som fattades 2013 och lösa skolfrågan i de östra delarna av Borgå med ett tvåspråkigt bildningscenter. Speciellt då vi vet att Sannäs skola är en föregångare vad gäller den nya läroplanen (ÖN 13.2).

Diskussionen, besluten och åtgärderna kring skolorna har inte varit konsekventa. I vissa fall har flera utredningar med samma slutresultat gjorts, men beslutet har skjutits upp. Det har också uppstått problem med att verkställa besluten. Det har kostat staden miljoner euro i utrednings-, planerings- och barackkostnader. Det är inte hållbart. Nu måste vi få ett grepp om helheten och fatta de beslut som behövs för att trygga ett hållbart skolnät i framtiden.

Anette Karlsson stadsstyrelsemedlem och fullmäktigeledamot (SDP), Borgå

Mer läsning