Beslut om bibliotek flyttades till december

Stadsstyrelsen i Lovisa tog på måndagen beslut om att återremittera frågan om ersättande lokaler för huvudbiblioteket till by behandling.

Problemen med inomhusluften i Lovisa huvudbibliotek är så allvarliga att man sedan sommaren, med personalens hälsa i åtanke, hållit öppet bara fyra dagar per vecka. På måndagen var det meningen att stadsstyrelsen skulle fatta beslut att ingå ett hyresavtal för den gamla färghandeln dit biblioteket tillfälligt skulle kunna flytta. Ledamot Arja Isotalo (SDP), understödd av partikamraten Jari Kekkonen, lämnade in ett motförslag om att staden bör fortsätta förhandla med fastighetsägaren innan man skriver på ett avtal. I omröstningen segrade motförslaget med siffrorna 5–4. Det innebär att beslutet om tillfälliga lokaler för biblioteket flyttas till december.

I bottenvåningen i färghandelsfastigheten fungerar för tillfället en loppmarknad som har en uppsägningstid på tre månader. Både Lovisa stad och fastighetsägaren har lovat hjälpa loppmarknadsföretagaren att hitta nya lokaler.