Beslut om bibliotek flyttades till december

Stadsstyrelsen i Lovisa tog på måndagen beslut om att återremittera frågan om ersättande lokaler för huvudbiblioteket till by behandling.