Borgå dissar regionala hjälpmedelscentralen

Social och -hälsovårdsnämnden beslutade att inte fortsätta beredningen av en regional hjälpmedelscentral. Bild: Arkiv/Kristoffer Aberg

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå har beslutat att inte fortsätta beredningen av en regional hjälpmedelscentral. Om planerna blivit av skulle centralen ha placerats i en ny byggnad nära Borgå sjukhus.

Nämndens motiverar sitt beslut med att man vill vänta tills den kommande vårdlandskapsreformen träder i kraft.

Enligt den nuvarande regeringens förslag till social- och hälsovårdsreform ska östra Nyland i framtiden bli ett eget välfärdsområde. Det betyder att också hjälpmedelsverksamheten skulle övergå till välfärdsområdet.

– Den regionala hjälpmedelsenheten har beretts länge. Vi föreslår ändå att beredningen inte fortsätts när vi inte vet hur vårdreformen framskrider. Om det inrättas ett eget välfärdsområde är det bästa alternativet att hjälpmedelsenheten hör till området eftersom största delen av hjälpmedelstjänster sker i primärvården enligt vårdansvaret för kunderna, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i ett pressmeddelande några dagar innan beslutet fattades.

– Hittills har man inte kunnat visa att märkbara besparingar eller kundfokuserad service kan nås genom att hjälpmedelsenheten centraliseras till specialsjukvården. När tjänsterna tills vidare bevaras i kommunerna blir en eventuell övergång till ett välfärdsområde lättare.

I dag har alla kommuner, liksom sjukhuset, sina egna hjälpmedelsförråd.

Det handlar om hjälpmedel som lånas ut inom hälso- och sjukvården, till exempel rullstolar, rollatorer, kryckor, wc-förhöjningar och lyftanordningar samt personliga hjälpmedel, till exempel stödstrumpor, proteser och peruker.