Bertel Wahlströms bok berättar om ett tragiskt öde

Bild: -

Skolmannen och teologen Bertel Wahlström har skrivit en tankeväckande bok om en ung man som gick under i efterdyningarna av kriget 1918.

Boken är särskilt intressant ur ett östnyländskt perspektiv, då den till stor del utspelar sig i triangeln Borgå – Tammerfors –Taipalsaari, det vill säga i det område där de flesta röda från Östnyland...