Berättelser om åldrande målas upp på Kaplansgården

VÅRDPLATS SÖKES. Hilkka Uusikylä och Aarre Kärkkäinen ställer ut målningar på Kaplansgården. De målar drömmar, alltför branta trappor, långsamma tankar, ett gammalt par, en högtidsdag, berättar åldrandets vardag ur olika synvinkel. Bild: Kristoffer Åberg

Fyrtiotalisterna Hilkka Uusikylä och Aarre Kärkkäinen ställer ut en serie målningar som på olika sätt tangerar åldrande på Galleri Gamla Kaplansgården.

Målningar som små berättelser. Ungefär så kan man beskriva Esbobaserade konstnärerna Hilkka Uusikyläs och Aarre Kärkkäinens målningar i olja och akryl respektive i gouache. Konstnärsparet har ibland beskrivits som en konstens mångkampare; förutom måleriet har de ägnat sig åt fotografi och multimedia och har också grundat tvåpersonerskonstnärsgruppen Teoks.

Med utställningen Vårdplats sökes på Kaplansgården närmar sig Uusikylä och Kärkkäinen teman som de också behandlat tidigare under konstnärsbanan. Det handlar om åldrande, om farhågor och funderingar kring vad vardagen för med sig åt en generation människor som upplevt knappa krigstider, växande välstånd och nu senast, digital revolution.

MOBILGISSEL. Aarre Kärkkäinens gouachemålning Aina joku kuvaa, någon filmar alltid, beskriver ett nutida vardagsfenomen där man filmar i stället för agerar på det som händer omkring en. Bild: Kristoffer Åberg

 

Beskrivande är exempelvis Aarre Kärkkäinens gouachemålning Aina joku kuvaa, någon filmar alltid, som fungerar som en besk kommentar till en av smarttelefonerans negativa fenomen: I stället för att agera på saker och ting som händer så halar man fram kameran i mobilen.

Hilkka Uusikylä och Aarre Kärkkäinen tar i sina målningar fasta på vardagliga stunder, på möten mellan människor. Relationer och hur människor förhåller sig till varandra är ett tema som de tangerat också tidigare, och på Kaplansgården beskriver de ett samhälle där man döljer sitt innersta bakom en mask. Man iakttar och funderar när man möts i vardagen: Tänker de på samma sak som jag?

Hilkka Uusikyläs akryl- och oljemålningar samt Aarre Kärkkäinens gouachemålningar på Galleri Gamla Kaplansgården.

Utställningen lyfter fram konst utan åldersgränser.

Utställningen är öppen till och med den 28 oktober tisdag-söndag klockan 10-16. Fritt inträde.

Ett exempel är Hilkka Uusikyläs oljemålning Silta där gammal möter ung och en kultur möter en annan. I många av verken handlar det också om vardagens kaos som föder förvirring. Tankarna har svårt att få fäste, tunnelbanetåget har kanske redan gått och vad händer egentligen på vägen till ändstationen – och efter det?

Hilkka Uusikylä och Aarre Kärkkäinen har ställt ut otaliga gånger, både var för sig och tillsammans, sedan slutet av 1980-talet. För sina nymediala projekt har de också belönats internationellt. Konstnärsduon är ett gott exempel på att kreativiteten inte slutar flöda bara för att man blir äldre. Budskap som är värda att målas, och som är värda att ställa ut, ser inte till åldern.

Mer läsning