Berätta dina drömmar om Borgå

STAD. Hurudant Borgå vill du ha? Drömmarnas Borgå 2030 ska ta reda på saken. Bild: Kristoffer Åberg

Pop up-ställena Drömmarnas Borgå 2030 öppnas snart i olika delar av staden.

Arbetet med stadsstrategin Drömmarnas Borgå 2030 har kommit så långt att Borgåborna nu får berätta om sina önskemål kring stadens framtid. I olika delar av staden öppnas under några följande veckor pop up-ställen där man kan besvara en webbenkät om Borgås framtid.

– På plats finns också en fotograf, kamera och fotograferingsvägg. Vi hoppas att invånarna kommer och berättar om sina egna drömmar om hurdan Borgå borde vara år 2030. Det videomaterial som vi får kommer vi att utnyttja i strategiarbetet och i fortsättningen också i stadens övriga kommunikation och marknadsföring, säger kommunikationschef Aino-Marja Kontio.

Pop up-ställen öppnas på platser där det rör sig människor: i köpcentret Lundi och K-market Östermalm, på Konstfabriken, Campus, huvudbiblioteket, simhallen, Kantelehuset, Barnens idrottsvärld i Kokonhallen, Äppelbackens servicecenter och i anslutning till matutdelningen på Fänriksgatan.

– Stadsstrategin har redan diskuterats ett antal månader bland annat i workshoppar för fullmäktigeledamöterna, vid diskussionsmöten som tidningarna Uusimaa och Östnyland har arrangerat och i paneldiskussioner som har arrangerats av Tid Business Forum, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

En framtidsenkät som hör strategiarbetet öppnas på stadens webbplats måndagen den 26 mars.

Information om stadsstrategiarbetet Drömmarnas Borgå 2030 finns på adressen www.porvoo.fi/porvoo2030.

Pop up-ställen Drömmarnas Borgå 2030

Må 26.3 kl. 17–19 Simhallen (Linnankoskigatan 2–6)

Ti 27.3 kl. 12.30–14.30 matutdelningen på Fänriksgatan, pratcafé Vänskä (Fänriksgatan 16)

Ti 27.3 15–17 K-market i Östermalm (Montörsvägen 1)

On 28.3 kl. 11–13 matsalen i Äppelbackens servicecenter (Tullportsgatan 4)

Ti 3.4 kl. 16–18 huvudbiblioteket (Prästgatan 20)

On 4.4 kl. 12–14 köpcentret Lundi (Lundagatan 12)

To 5.4 kl. 9–11 Kantelehuset, entréhallen i biblioteket och ungdomslokalen (Sampovägen 3)

Fr 6.4 kl. 11–13 Borgå Campus (Konstfabriksgatan 1)

Fr 6.4 kl. 18–20 Konstfabriken, entréhallen (Västra Alexandersgatan 1)

Sö 8.4 kl. 10–12 Barnens idrottsvärld i Kokonhallen, entréhallen (Ishockeyvägen 3)