"Belysning ger tröst i mörka tider"

REDAN NU? En läsare har förundrat sig över varför ljusrenarna vid västra infarten redan är tända. Bild: Kristoffer Åberg

En läsare har kontaktat ÖN angående de upplysta hjortdjuren i närheten av Näse gård. "Är det inte väl tidigt med julbelysning i början av oktober" undrade läsaren. Så här svarar kommunteknikchef Kari Hällström.

– Jaa-a, vad ska jag nu säga. Det är säkert en tolkningsfråga om de upplysta renarna eller rådjuren är julbelysning eller helt enkelt belysning för den mörka årstiden, alltså så kallad kaamosbelysning. I de södra delarna av landet är ju renar starkt sammanknippade med julfirandet medan situationen i lappland är en annan. Där är renarna mer vardagliga. I år tog vi beslutet att tända belysningen vid renarna och ljuskloten vid Mannerheimgatan i början av oktober, men om det uppfattas som störande kan vi ju tänka om i framtiden. Min personliga åsikt är att belysningen ger tröst i livet under den mörka årstiden.

Har kommuntekniken fått någon respons från allmänheten om belysningen?

– Så vitt jag vet har ingen hört av sig vare sig med negativ eller positiv respons.

Hurudan är tidtabellen för stadens övriga jul- eller höstbelysning?

– Staden har också belysning i träden invid torget, men jag är inte säker på om de redan är kopplade. I Gamla stan tänds julbelysningen i början av november och i samband med julöppningen den 24 november tänds sedan julbelysningen på broarna, ljusnätet ovanför Mannerheimgatan och stadens övriga julbelysning.

Finns det några nyheter för i år?

– Om allt går enligt planerna kommer vi att ha en 5–6 meter hög julgran vid R-kiosken på Krämartorget.