Behoven ökar men familjecentralen är beredd

FAMILJECENTRALEN. I Borgå har man samlat så gott som all service för barn och för familjer på samma plats, vid Konstfabriken. Bild: Kristoffer Åberg

När barn och familjer mår dåligt finns det ett skyddsnät som fungerar också i undantagsförhållanden försäkrar Maria Andersson i Borgå. En del resurser har fördelats om på grund av coronakrisen men den stabila grunden finns kvar, alla som behöver får hjälp.

Genast när coronakrisen slog till i mitten av mars gjordes en del förändringar i servicen till Borgåfamiljerna. Barn som är äldre än ett och ett halvt år får inte längre sina regelbundna granskningar...