Begränsningar i hälsocentralen i Lovisa, telefonservicen överbelastad

Lovisa stad har gått ut med direktiv kring hälsovården med anledning av coronaviruset.

För tillfället är Lovisa stads telefonservice överbelastad. Staden uppmanar också Lovisabor att kontakta hälsocentralen enbart om symtomen är kraftigare än vanligt, eller om infektionen blir långvarig.

Man rekommenderar också alla med lindriga symtom att stanna hemma och att undvika onödig kontakt med andra människor.

Det går inte heller att reservera icke brådskande tider till läkare eller vårdare vid hälsocentralen, och en del av de tider som redan är reserverade flyttas framåt.

Patienter med förkylning eller övriga luftvägsinfektioner kan inte längre komma in i hälsocentralens vänteutrymmen. Patienter som har insjuknat i förkylning får inte heller komma till laboratoriets eller rådgivningens lokaler.

Hälsocentralens vänteutrymmen och könummersystem är tillfälligt ur bruk. Patienterna får ha med sig endast absolut nödvändiga följeslagare.

Patienter med förkylning eller övriga luftvägsinfektioner ska att använda ambulansingången, man får komma in en åt gången på exakt angiven tid. Utan telefonsamtal på förhand kan man inte komma till denna mottagning, uppger man från staden. Eftersom mottagningen inte över huvud taget har något väntrum, är det viktigt att följa angiven ankomsttid, meddelar man vidare. Under epidemin är det undantagsvis tillåtet för förkylningspatienter att parkera vid ambulansdörren.

Mera exakt information hittas på Lovisa stads webbsidor.

Mer läsning