Föräldrarna fick delvis rätt, skolskjutsbesluten tas tillbaka

Tjusterbyvägen och Söderveckoskivägen klassificeras tillbaka till samma farlighetsnivå som de hade 2016-2018. Bildningsnämnden i Borgå omprövade sina beslut från april.

FARLIG SKOLVÄG. Elever som har Tjusterbyvägen som skolväg får nu rätt till skolskjuts.