Hobbyverksamhet i grupp för vuxna får igen ordnas i Sibbo

Tillställningar med högst sex personer får ordnas.

Sibbo kommun börjar luckra upp restriktionerna.
Från och med den 24 maj är det tillåtet att ordna hobbyverksamhet för maximalt tio deltagare i kommunens utomhuslokaler. Fortfarande ska säkerhetsanvisningarna med säkerhetsavstånd och munskydd följas.
Tävlingsverksamhet som berör hobbyverksamhet utomhus för barn och unga tillåts omedelbart. Antalet deltagare i hobbyverksamhet som ordnas för barn under tolv år inomhus får uppgå till högst 20 personer.
Kommunen rekommenderar att antalet deltagare i privata tillställningar begränsas till sex personer. Den tidigare rekommendationen var att inte ordna tillställningar alls. Den nya rekommendationen träder genast i kraft.
Alla rekommendationer och begränsningar finns på Sibbo kommuns webbplats.

ANDRA LÄSER