"Bara ett sätt att trycka ner de arbetslösa"

– Aktiveringsmodellen tjänar inte sitt syfte, det enda den gör är att skapa större illamående bland de arbetslösa, säger Joe Inkeroinen. Han var en av undertecknarna när SDP och Vänsterförbundet samlade in namn för medborgarinitiativet mot aktiveringsmodellen.

NAMNINSAMLING. Annika Hagelberg och Päivi Toivanen skriver under medborgarinitiativet för att skrota aktiveringsmodellen. Namninsamlare är Ritva Hagström och Paula Ojala-Ruuth.
Oskar Skogberg
11.01.2018 17:02 UPPDATERAD 11.01.2018 17:10
På internet har medborgarinitiativet som kräver att aktiveringsmodellen återtas redan samlat kring 124 000 underskrifter. Socialdemokraterna och Vänsterförbundet har ändå gjort gemensam sak i att samla in underskrifter även på gatuplan. Namninsamlingsjippon har ordnats i bland annat Kervo och Träskända, på torsdagseftermiddagen stod Borgå i tur. Två av dem som stannande för att skriva under medborgarinitiativet var Annika Hagelberg och Päivi Toivanen. De påminner om att eftersom arbetslöshet kan drabba vem som helst är det i allas intresse att det finns ett fungerande skyddsnät.
Ritva Hagström, som bland annat sitter med i fackförbundet JHL:s styrelse, är en av namninsamlarna. Hon är inte nådig mot aktiveringsmodellen.
– Visst finns det en del arbetslösa som kan behöva en liten knuff för att vara mer aktiva men det grundläggande problemet är att det helt enkelt inte finns tillräckligt med arbetsplatser. Här i söder är situationen bättre när det gäller arbetstillfällen och TE-byråernas tjänster men vad ska man göra i de delar av landet där situationen ser helt annorlunda ut?
Fullmäktigeledamot Anette Karlsson (SDP) efterlyser mer hjälp och stöd till de arbetslösa i stället för käpp.
– Förespråkarna för aktiveringsmodellen säger att man tagit modell av Danmark där ett liknande system gett bra resultat. Men man glömmer att nämna att en tjänsteman på arbetskraftsbyrån i Danmark har tolv kunder medan motsvarande siffra i Finland är över hundrasextio! Det är självklart att tjänstemannen i Finland har betydligt mindre tid per arbetslös än vad man har i Danmark.
Hon tillägger att det är en mycket angelägen fråga att minska antalet långtidsarbetslösa och öka sysselsättningen överlag.
– Men aktiveringsmodellen är fel väg att gå. Jag känner många långtidsarbetslösa som verkligen vill ha ett jobb. Det ger en rytm i vardagen och man känner att man har en plats någonstans. Men de här människorna behöver stöd, inte hot.
Joe Inkeroinen som också skriver under medborgarinitiativet är inne på samma linje.
– Aktiveringsmodellen tjänar inte sitt syfte, den är bara ett sätt att trycka ner de arbetslösa.

ANDRA LÄSER