YIT siktar på att bygga nytt våningshus på Linnankoskigatan – i vägen står ett gammal trähus

Tomten på Linnankoskigatan 43, där det nu står ett gammalt trähus, kan i framtiden inhysa ett sex våningar högt bostadshus, om YIT får som de vill.

Det här gamla trähuset har stått och förfallit under en längre tid.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
17.03.2023 10:47 UPPDATERAD 17.03.2023 11:32
Framtiden för det förfallande gamla trähuset, som står på andra sidan gatan från var Valintatalo brukade finnas, ser allt dystrare ut. Borgå stad och YIT Suomi har förhandlat om ändring av detaljplanen för tomten och nästa vecka är det meningen att processen ska komma i gång då ärendet behandlas i stadsutvecklingsnämnden.
YIT har gjort ett föravtal med markägaren om att köpa fastigheten.
På avtalsområdet gäller i nuläget en detaljplan från 1984. I den har tomten anvisats för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader, med en byggrätt på 2 400 kvadratmeter våningsyta.

ANDRA LÄSER