Skadeståndskrav för Tullbrons planläggning

Företaget Container Finance kräver nästan 200 000 euro på grund av felaktig information om Tullbrons planläggning.

KRAV. Tullbron är föremål för ett skadeståndskrav.
15.08.2017 12:57 UPPDATERAD 15.08.2017 13:40
Ärendet kom upp i Lovisa stadsstyrelses möte den 7 augusti som ett ärende till kännedom. I det fyrasidiga kravbrevet, som en advokatbyrå skrivit för Container Finances räkning, kan man läsa att staden bör kompensera företaget på grund av ekonomiska förluster till ett värde på totalt 195 000 euro. Dessutom kräver man 33 500 euro per år tills området har en godkänd detaljplan.
Container Finance är en av Tullbrons markägare. Företagets representanter anser att de lidit stora förluster eftersom de fått felaktig information om planläggningsprocessen. Brevet räknar upp en rad punkter, men som exempel har man lagt ner 60 000 euro på att planera på området – bland annat för byggnad på totalt 1 350 kvadratmeter. Men såväl planläggningsöversikten som stadsarkitekten konstaterar ändå att det råder byggförbud, något som inte stämmer enligt brevet – man menar att staden gjort en felaktig tolkning av lagen.
Kalle Jalkanen från Degerby Finance säger till Loviisan Sanomat, som var först med nyheten, att också andra markägare lidit skada av den felaktiga informationen. Han talar om totalsummor på närapå två miljoner euro och konstaterar vidare att Tullbrons planläggning ligger på is och att ingen vet hur länge.

ANDRA LÄSER