Bebiskonstnärer får uppleva färgens sinnlighet

FÖRUNDRAN. Kyösti Vesterinen är nöjd mitt i färghavet. Bild: Tor Wennström

En del små fingrar petar försiktig, försiktigt på den färglada massan. Andra knubbiga små händer slår med bestämdhet ner på fläcken och färgen sprids ut i all hast.

Bebisarna sitter på rad på ett stort papper. Filippa Hella bjuder ut färger i små klickar, färgerna är riktigt påskiga och går i gult, orange, rött och grönt.

– Det är mangopuré, morots- och gurkkräm, polenta och lingonpulver.

Serietecknaren och illustratören Filippa Helle har gått kurs i färgbad för bebisar och prövar nu metoden i Borgå. Borgå medborgarinstituts första kurs fylldes snabbt och nu planeras en andra kurs för hösten.

FÄRGPRAKT. Ebba Lindroos värmer upp inför färgbadet. Bild: Tor Wennström

De deltagande bebisarna är mellan 4 månader och ett år gamla och nu får de för första gång i sitt liv ta del av bildkonst med alla sina sinnen. Och de verkar ge sig hän och njuta av känslan att klottra omkring och smeta ner sig, känna och smaka på färgerna.

– Vi blandar till ämnen som är säkra och inte allergiframkallande. Det finns egentligen inga färdiga säkra färger att köpa för barn som är i den åldern att de ska smaka på allt.

Färg påverkar sinnen

Här på kursen får de äta, känna de olika materialen och se hur färgerna flyter in i varandra. Och bebisarna kryper, använder fötter och händer och följer med de andra bebisarnas förehavanden.

– Färgbadet är också närvaro och växelverkan mellan barn och vuxen och barnen aktiveras att upptäcka och undersöka, säger Hella.

GOTT. Maia Ansas passade på att smaka på färgmassan. Bild: Tor Wennström

Hon konstaterar att färgerna besitter egenskaper som påverkar alla våra sinnen, men på svårdefinierbara sätt. Vi vet att en viss färg kan föra tankarna åt något håll, att vi kan förnimma en doft eller en känsla som inte går att gripa tag i.

– Man ser att bebisarna tittar och förundras, att de granskar sina händer och fötter. Det handlar om sinnlighet och hängivenhet. Och man ser tydligt de olika personligheterna och temperamenten, en del slänger sig i färgen och andra iakttar och håller sig lite på sin kant.

Tar på krafterna

Men en halv timme räcker, för det tar på krafterna att hålla koll på alla andra kurskamrater och att förundras över den plötsliga friheten att smeta ner sig. I det skedet har de alla lämnat ett konstverk på pappret, och så förunderligt är det att alla har lämnat ett eget baby- ID efter sig.

BABYKONST. Konstnärerna lämnar sina individuella avtryck. Bild: Tor Wennström

En del har noggrant blandat in färgerna i varandra, andra har koncentrerat sig på en viss färg och bara petat på de övriga, och någon har valt att äta upp största delen av färgerna.

Färgbadsmetoden har utvecklats av Päivi Setälä, verksamhetsledare för Björneborgs barnkulturcenter och Satakuntas barnkulturnätverk.