Priset på vatten stiger i Borgå

Borgå vatten planerar bygga en transportvattenledning från Helsingfors till Borgå för 33 miljoner euro. Direktionen tar nästa vecka ställning till föravtalet. Projektet är det dyraste genom tiderna och höjer konsumentpriset på vatten i 5 år.

PRISET STIGER. På grund av Borgå vattens genom tiderna dyraste byggprojekt stiger priset på dricksvattnet.
Nu är det klart att industrierna i Sköldvik inte kommer att delta i byggprojektet och delta i kostnaderna, vilket tidigare var ett alternativ.
– Man ansåg det bli för dyrt, förklarar Borgå vattens biträdande direktör Mats Blomberg.
Vattenverket står alltså för fiolerna själv, förutsatt att direktionen godkänner ett föravtal med Helsingforsregionens miljötjänster. Styrelsen vid HRM har för sin del gett sitt godkännande.
Han konstaterar att prislappen säkert diskuteras, men faktum är att egentliga alternativ inte finns. Direktionen godkände vid sitt möte i december i fjol både utredningsplan och kostnadskalkyl och gav i uppdrag att förhandla om ett föravtal med HRM.
Nu finns en preciserad kostnadskalkyl och den är lite högre än förut. Mats Blomberg säger att höjningen ändå är på cirka 1 miljon euro. Priset har stigit för att rördimensionen förstorats på Helsingforsområdet eftersom byggomständigheterna är så krävande.

Cirka 40 kilometer

Transportledningen kommer att vara omkring 40 kilometer lång och den byggs i huvudsak intill landsväg 170. Röret är på cirka 550 millimeter, 0,5 meter i diameter.
– I vårt nät finns inte så stora rör från tidigare, säger Blomberg.
De största är på 400 millimeter.
Att Borgå vatten nu går in för ett så här dyrt och stort projekt beror på att vattentillförseln till Borgå måste tryggas. Olika alternativ har utretts. Projektet är det dyraste genom tiderna, Hermansö reningsverk kommer som tvåa.
Blir det ja i Borgå vattens direktion startas byggnadsplaneringen omedelbart. Den tar omkring ett år i anspråk.
– Nästa år kan vi begära anbud. Själva byggtiden är 2 år.
Projektet påverkar således vattenpriset. Enigt Blomberg blir det fråga om en årlig höjning på 5 procent i fem års tid.
– Vi har legat under medelpriset ganska länge. Nu är det möjligt att vi inte kan hålla oss inom den lägre halvan men andras vattenpris höjs ju också så oskäligt dyrt blir Borgåvattnet nog inte.
Helsingfors tar i normala fall sitt vatten från Päijänne men utnyttjar också reservkällor, exempelvis Vanda å.

ANDRA LÄSER