”Om folk märker att ingen övervakar att lagar följs så struntar många i att följa dem” – nyttan med det nya hundregistret ifrågasätts av hundägare

Från och med början av 2023 införs ett nytt hundregister till vilket alla i Finland levande hundar ska registreras. Frågetecknen kring det nya hundregistret är ändå många och exempelvis hur mycket en registrering kommer att kosta är fortfarande oklart.

Från och med i år ska alla levande hundar registreras i ett nytt hundregister.
Elin Lindbergelin.lindberg@ostnyland.fi
09.01.2023 06:16
Hundregistret, som upprätthålls av Livsmedelsverket, syftar till att förebygga valpfabriker och underlätta identifieringen av upphittade hundar. Det är inte enbart valpar födda under 2023 som ska registreras, utan alla i Finland levande hundars identifierings-och innehavaruppgifter ska anmälas innan årets slut. 
Trots Livsmedelsverkets goda intentioner förhåller sig Christina von Pfaler aningen skeptiskt till det nya registret. von Pfaler är biolog och hundterapeut och arbetar som programansvarig för Hundkonsultlinjen vid Borgå folkakademi, där det nya registret har diskuterats med eleverna under lektioner om djurskydd och etik.
– Ur djurskyddsperspektiv kan registret vara bra i och med att man vill lösa problemet med importerade hundar,främst från östblocket. Det har ju rapporterats om en del tragiska fall där smuggelhundar råkat illa ut, säger hon.

ANDRA LÄSER