Hård vind mot land i kombination med kraftigt regn är en risk för Borgå

Klimatförändringen ger allt mer dramatiska väderförhållanden med större risk för stormar och häftig nederbörd med översvämningar som följd. För Borgås del gäller det att planlägga rätt och att vidta tillräckliga åtgärder för att kunna undvika översvämningsskador. 

Översvämningar blir allt mer vanliga om man inte i tid vidtar åtgärder, som att bygga ut avloppssystemet för dagvatten och att skapa områden där vattnet kan infiltreras. Bilden är från Småindustrivägen i Borgå.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
28.02.2023 06:53
Regnmängderna kommer att öka i framtiden, med hur mycket är svårt att förutspå eftersom det är kopplat till andra klimatförändringar och till hur stor uppvärmningen blir. Det man vet med säkerhet är att speciellt vintertid kommer vi här i Finland att få mer nederbörd än tidigare.
Det som också är klart är att trots att regnmängderna inte ökar så mycket under kommande somrar så blir störtregnen ändå allt mer vanliga.
Det här leder till att man speciellt på områden med tät bebyggelse och mycket asfalt måste satsa mer än tidigare på effektiva metoder att leda bort dagvattnet. I Borgå jobbar man aktivt med de här frågorna.

ANDRA LÄSER