Förslag: Grunda fem nya chefstjänster i Borgå

En process för att inrätta flera nya chefstjänster inom Borgå stad startas i stadsstyrelsen på måndag. Stadens organisation har varit rätt så oförändrad i över tio år, men nu blandar välfärdsområdet om kortleken.

På måndag behandlar stadsstyrelsen ett förslag om att grunda flera nya chefstjänster i Borgå.
Jon Nyqvist
05.05.2022 13:26
Förslaget är att Borgå stad inrättar en rad nya tjänster, däribland integrationschef, sysselsättningschef, beredskaps- och säkerhetschef, välfärdschef, kommunikationschef och förvaltningschef.
Nyanställningarna motiveras med att det fortfarande behövs kompetens inom kommunen på områden som i framtiden främst kommer att skötas av välfärdsområdet.
– Delvis handlar det om att ersätta tjänster som redan finns, men som flyttas till välfärdsområdet. Det måste till exempel finnas kompetens inom beredskap, säkerhet och välmående i kommunen också efter att välfärdsområdet tar över en stor del av dessa tjänster, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.
Man beräknar att de nya tjänsterna skulle öka på stadens lönekostnader inledningsvis med 220 000 euro och sedan med cirka 570 000 euro per år.
Förslaget är att man skulle skapa de nya tjänsterna den 1 juni.
– Alla tjänster skulle inte lediganslås genast i juni, men gradvis, säger von Schoultz.
Man vill dessutom öka personalantalet inom det så kallade kommunförsöket med sex anställda.
Det beror främst på ändringar som träder i kraft inom jobbsökningen för arbetslösa nu i maj. Kontakten med den arbetssökande ska bli mycket mer aktiv, vilket beräknas leda till dubbelt mera jobb för sysselsättningstjänsterna.
Kommunförsöket för sysselsättning är ett riksomfattande projekt där en stor del av TE-byråns uppgifter övergår till kommunen.

ANDRA LÄSER