Invånare vill rädda servicen i Gammelbacka

Nu finns det en namninsamling för att försäkra att servicenivån i Gammelbacka hålls på samma nivå som nu om och när allaktivitetshuset och köpcentret rivs.

Allaktivitetshuset i Gammelbacka är i dåligt skick och ska rivas.

Det nuvarande allaktivitetshuset och köpcentret i Gammelbacka är i dåligt skick, och nu föreslås att de rivs med snabb tidtabell. I allaktivitetshuset finns bland annat bibliotek, ungdomsgård, läsesal och samlingsutrymmen där både föreningar och invånare träffas.