SFP och Seppo Ijäs i topp i ungdomsvalet i Borgå

Rösträkningen efter ungdomsvalet förra veckan är nu klar. Svenska folkpartiet fick de flesta rösterna, med Samlingspartiet på god andra plats. Sannfinländarna fick tredje flest röster av Borgås niondeklassare.

 Minja Karjalainen stämplade en röstsedel under Ungas val i Borgå förra veckan.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
20.03.2023 14:03
Totalt avgavs 467 röster när eleverna på nionde klass röstade på de uppställda riksdagskandidaterna i ett skuggval i Borgå för en knapp vecka sedan.
En rätt så stor del, över 15 procent, av de avgivna rösterna måste ändå förkastas.
De röster som räknades fördelades på många olika partier, och kandidater. Flest, 55, röster gick till  SFP. Följande var Samlingspartiet med 52 röster, Sannfinländarna, 45 röster, Vänsterförbundet, 36 röster och Liike nyt, 35 röster.
Bland de fem kandidater som fick flest personliga röster i Ungas val är tre Borgåbor.
Seppo Ijäs, Samlingspartiet, Borgå fick 21 röster, Harry Harkimo, Liike nyt, Helsingfors/Sibbo fick19 röster, Mikaela Nylander, SFP, Borgå fick 16 röster, Pekka Ijäs, Kristdemokraterna, Borgå fick 15 röster och Moussa Ahmad, Vänsterförbundet, Vanda, fick 11 röster.

ANDRA LÄSER