"Riksdagstrapporna" leder rakt ner i ån

Enligt ett läsartips har granittrapporna som byggs vid gångbrons västra brofäste i folkmun redan blivit allmänt kända som riksdagstrapporna. Det här lyckas ÖN inte bekräfta när redaktören besöker byggplatsen.

BÄSTA BYGGPLATSEN. – Det är fint att arbeta här, solen skiner och höstvädret är varmt, säger Atte Lindlöf (t.v.). – Och landskapet är inte fy skam heller, säger Ville Paunonen.
Efter en skämtsam fråga om jag säkert inte är en industrispion öppnar byggarbetare Atte Lindlöf porten av ståltråd och vi går över grusplanen fram till de nya stentrapporna. De är monterade på en gjuten betongplatta som vi måste klättra upp för innan vi når trappans krön.
Lindlöfs kollega Ville Paunonen häller murbruk i stenfogarna ur en hink.
– Det här är en slags mellangjutning. I nästa skede ska fogarna fyllas med en flexibel massa som håller vattnet borta, förklarar Lindlöf.
Vad de stora trapporna egentligen är bra för är en fråga som engagerat Borgåborna. Lindlöf säger att så vitt han vet har trapporna två funktioner.
– Man kan sitta på dem och njuta av å-landskapet men det är också meningen att mindre båtar kan lägga till vid dem.
Balken görs alltså av betong men i gjutformens framsida kommer vi att placera trälister som gör att balken får ett stenaktigt utseende.

Har du hört om att trapporna i folkmun kallas för riksdagstrapporna?

– Nej, det har jag inte hört. Men trapporna är ju präktiga så beskrivningen är träffande.

Klart under oktober

Nästa skede i projektet som inleddes i maj blir att gjuta en tolv meter lång betongbalk under bron. Den får en massa på dryga trettiotre ton och kommer att binda ihop stenkonstruktionerna på båda sidorna av brofästet. Att balken kan gjutas på plats och ställe är tack vare raden med stålsponter som håller ån på ungefär en halv meters anstånd från strandkanten. I annat fall hade balken gjutits på en elementfabrik och man hade blivit tvungna att transportera den till bron.
– Balken görs alltså av betong men i gjutformens framsida kommer vi att placera trälister som gör att balken får ett stenaktigt utseende, säger Lindlöf.
Projektet vid gångbron genomförs av företaget Yleinen Pohjarakennus Oy och den ansvariga byggmästaren Jorma Niininen säger att arbetet för företagets del ska vara slutfört inom oktober.
– Enligt överenskommelsen med staden kommer vi att snygga upp själva byggplatsen medan staden sköter om planteringar och sådant.