Energitomten nu fråga för domstolen – besvären skickades vidare

De tre besvären mot detaljplanen för den så kallade Energitomten har nu skickats vidare. Det historiska huset har för sin del visat sig vara svårsålt.

Byggnaden har visat sig vara svårsåld när detaljplanen låter vänta på sig.
01.04.2021 15:30
I mitten av december 2020 godkände stadsfullmäktige i Borgå den omstridda detaljplanen för den så kallade energitomten. Planen godkändes med god marginal efter en timslång debatt där framför allt planens motståndare gjorde sig hörda.
Det skulle ha tagit en månad för detaljplanen att vinna laga kraft, men på grund av tre överklaganden gäller det ännu att vänta på att något byggs på tomten. Besvären gäller beredning, ett myndighetsutlåtande som inte beaktats, och höjden på fastigheterna.
Borgå stadsstyrelse svarade på besvären den 22 mars, och materialet har nu skickats vidare till Helsingfors förvaltningsdomstol för behandling. Deadline för inlämnandet var den 14 april.
Exakt när saken klarnar är oklart, men förvaltningsdomstolen brukar ta ungefär ett år på sig att fatta beslut.
En fråga som också är öppen är vad som ska hända med Borgå Energis historiska fastighet. Byggnaden var till auktion på sajten huutokaupat.com, men fick inte ett enda anbud. Utgångspriset var 600 000 euro, och tiden för att ge anbud gick ut på onsdagskvällen, den 31 mars.
Från LKV Tomitilaa.fi, som sköter försäljningen för Borgå Energis del, uppger man att försäljningen visat sig vara svår.
– Byggnaden har varit till salu snart i två år. Man har ansökt om ändring i detaljplanen för att tillåta bostäder i byggnaden. Vi har haft några potentiella köpare under åren, men hittills har det varit ett hinder när detaljplanen inte blivit godkänd, säger lokalitetsförmedlare Antti Soivio.
Försäljningen fortsätter, men Soivio uppger att man håller sig till traditionella metoder.
– Auktionen gav inte önskat resultat.

ANDRA LÄSER