Sibbo valde styrgrupp för coronabroms – inga permitteringar på bordet

Kommunstyrelsen gick inte in för permitteringar. Fyra personer utsågs till styrgrupp som hoppas lägga förslag på sparåtgärder på bordet redan vid nästa möte.

DRAR I CORONABROMSEN. Sibbo kommunstyrelse valde på måndag kväll en styrgrupp för att möta sparbehoven. Kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist hoppas på en första rapport redan på nästa möte i maj.

Sibbo håller fast vid det besked kommunen tidigare har gett om att inte permittera anställda för att spara in de miljoner som virusepidemin förorsakat. Kommundirektör Mikael Grannas presenterade vid gårdagskvällens möte sin utredning över personalläget och hur resurserna har använts. Bland annat har anställda inom kultur- och bildningsväsendet fått nya uppgifter som stöder kommunens hantering av krisläget och andra sköter uppdraget att ringa kommunens invånare över 70 år.