Borgå ordnar verkstad om framtidens boende

Borgåborna har fortfarande möjlighet att delta i beredningen av stadens boendeprogram för de närmaste tio åren. Nästa vecka ordnas en verkstad där man bland annat tar fasta på invånarnas tankar kring boende.

BOENDE. Borgåborna har fått berätta om sina boendeönskemål i enkätform, nu fortsätter arbetet på stadens boendeprogram i verkstadsform.
20.02.2020 17:05
Som utgångspunkt fungerar svaren på enkät om som gjordes i februari. Enkäten, som besvarades av 176 personer, gav mycket information om Borgåbornas behov och önskemål i boendefrågor. Svaren fungerade som en del av beredningen av boendeprogrammet 2020–2030.
DU KAN bekanta dig med programmet här
Nu har invånarna möjlighet att påverka programmet ytterligare: torsdagen den 27 februari kl. 12–15.30 ordas en boendeverkstad Konstfabriken. Målet för workshoppen är att fastställa riktlinjer, mål, delmål, medel och åtgärder för boende. Anmäl dig till verkstaden senaste den 24 februari, programmet och anmälningslänken finns på stadens webbplats bakom rubriken Boendeprogram 2020–2023.
Boendeprogrammet kan också kommenteras senare på våren innan det godkänns i fullmäktige.

ANDRA LÄSER