Färgglada läsbilder fyller biblioteket

Läsbilder heter den färgsprakande utställning som tidigare i veckan hängdes i Borgå huvudbibliotek. Bildskörden speglar ett hundratal högstadielevers upplevelser av böcker och läsning.

LÄSBILDER. Eleverna i Linnajoen koulu och Pääskytien yläaste har läst och skapat bilder utifrån sina läsupplevelser, bilder som nu visas på biblioteket i Borgå. – Det här har varit ett jätteroligt projekt, säger åttondeklassaren Ada Höyhtyä från Pääskytien yläastae.
22.03.2016 10:00 UPPDATERAD 22.03.2016 14:29
Åttondeklassaren Ada Höyhtyä från Pääskytien yläaste står längst uppe på en a-stege med ett konstverk i ena handen och häftmaterial i den andra. Det är ett tufft jobb att arbeta med armarna uppåtsträckta men nu är hon på upploppet och tillsammans med hjälpredan Lenita Kuusela tittar hon nöjt på väggen i bibliotekets aula som fyllts av färgglada ark, från golvet och flera rader uppåt. Visserligen ligger det fortfarande högar av fina alster kvar på golvet – hela hundrasextio elever har engagerat sig i projektet Läsbilder.
Titta Suvanto, bildkonstlärare i Pääskytien yläaste, är förtjust över hur ivrigt eleverna tagit emot möjligheten att läsa och skapa. Också de elever som inte är storläsare i vanliga fall har läst olika texter och berättat om sina upplevelser i bild. Att deltagarantalet bland eleverna varit hundraprocentigt berättar en hel del om hur intressant tonåringarna funnit kopplingen mellan litteratur och bildkonst.
– Avståndet mellan ämnena är egentligen inte så stort. Fantasin är ett centralt element i både litteratur och bildkonst, säger Anu Turtiainen som undervisar i bildkonst i Linnajoen koulu.

Valfri teknik

Som så många gånger annars har man den här gången inte haft tekniken som utgångsläge utan eleverna har fått skapa sina läsbilder på valfritt sätt. Det enda riktlinjen var att eleverna ska observera varandra och lägga märka till i vilka positioner man läser: sittande, halvliggande, nedbäddad i soffhörnan, med fötterna på skolbänken.

Läsbilder

Bildkonstutställning i Borgå huvudbibliotek som pågår till den 9 april.
Högstadieeleverna i Linnajoen koulu och Pääskytien yläaste ställer ut alster som speglar deras upplevelser av böcker och läsning.
En del av verken är gjorda i samarbete med skolornas modersmålslärare.
Vad man läser kommer också fram i en del av elevernas alster. Någon har avbildat en Biltema-katalog, en annan har tecknat muminfigurer som klättrar fram ur en bok en tredje har målat en figur som famnar ett collage av urklippta meningar ur en tidning. Titta Suvanto lyfter också fram en bild som en nyanländ kurdisk pojke tecknat. Han har beskrivit hur det känns att läsa sina första rader på finska.
– Väggen är full av berättelser där det lästa träder fram och jaget försvinner. Tonåringar är ofta väldigt medvetna om sitt yttre och det är skönt att se att de inom det här projektet hittat en uttrycksform där utseendet inte har någon betydelse.
Ada Höyhtyäs konstverk finns uppe på konstbryggan på andra våningen där eleverna från hennes skola och Linnajoen koulu med bildkonst som tillval visar upp sina alster.

Vad har du skapat?

– Jag valde att göra en kvinnlig karaktär ur en fantasyroman. Det finns inga bilder på henne i boken så jag har målat henne som jag föreställer mig att hon ser ut. I min målning är hon halshuggen.

Spännande karaktär

Poängen med bilderna som de äldre eleverna skapat är just att det utifrån läsupplevelsen skapat sig en bild av romanens verklighet och till exempel uttrycker den just som Ada Höyhtyä, som en karaktär hon finner intressant. Inom samma kategori faller också Lenita Kuuselas tatuerade vampyrprästinna.
I fjol firades Bokens år och det var i anslutning till det som bildkonstlärarna kom på idén med det läsrelaterade konstprojektet och kopplade in modersmålslärarna. I grunden ligger en oro över att elevernas läsförmåga, läsförståelse och läshastighet försämrats.
– Läsning är ett viktigt tema och något vi vill uppmuntra eleverna till, säger Turtiainen.
Eleverna i Pääskytien yläaaste och Linnajoen koulu är samtidigt något av föregångare i och med att den nya läroplanen för grundskolan talar för att olika ämnen kombineras i större, gränsöverskridande inlärningshelheter: "Inte är det så ute i världen heller att man bara behöver matematik eller bara språk" som hon uttrycker det.

Teckenvärldar

Förmågan att hantera olika teckenvärldar ingår också i den nya läroplanen, och en aspekt som man tagit fasta på inom projektet är mediekritik, att eleverna ifrågasätter sina läsplattformer vare sig de är traditionella eller digitala. Digitaltekniken gör det också möjligt för biblioteksbesökarna genom att läsa av QR-koden på utställningsaffischen följa med en högstadielektion i bildkonst.
Att elevernas arbeten nu visas publikt på huvudbiblioteket upplever bildkonstlärarna som väldigt viktigt – det ger bekräftelse om att det som eleverna skapat är värdefullt. En poäng i sig är i och för sig också att ungdomarnas läsrelaterade konstverk ställs ut på en plats där böckerna är ständigt närvarande.

ANDRA LÄSER